Om Livsstilsportalen - Livsstilsportalen

Om Livsstilsportalen

Livsstilsportalen är en satsning från Mediaplanet. Här samlas djupdykande artiklar, populärvetenskaplig information och inspirerande personporträtt med en gemensam nämnare, livsstil och välmående.

Tillsammans med ledande experter och influensers skapar vi reportage, artiklar och fallstudier som speglar den faktiska vardagen. Vår målsättning är att informera, utbilda och engagera våra läsare. Vi publicerar ett brett utbud av information, råd och nyheter till både allmänheten, politiker, beslutsfattare samt opinionsbildare – för att informera om hälsosamma livsstilsval som kan sätta guldkant på din tillvaro.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller om du vill positionera ditt varumärke på Livsstilsportalen.


Kontakta oss på:

Arvid Olofsson

Managing Director

redaktionen@mediaplanet.com  |   www.mediaplanet.com