Skip to main content
Start » Senior » Ensamhet ger försämrad livskvalitet
digitalisering

Ensamhet ger försämrad livskvalitet

Ensamhet kan minska med digitalisering
Ensamhet kan minska med digitalisering
Ensamhet är idag ett vanligt problem bland äldre. Digital teknik kan hjälpa många att få ett mer aktivt socialt liv, men samhället måste också hjälpa till med utbildning, – Christel Lynch. Foto: Rawpixel
avatar

Christel Lynch

Utredare på Folkhälsomyndigheten

Foto: Nettan Oliw

Att vara socialt aktiv och känna sig delaktig i samhället är en skyddsfaktor för psykisk hälsa. Att hänga med i den digitala utvecklingen och de möjligheter som tekniken skapar kan främja social delaktighet.

Ensamhet på äldre dagar är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet och en riskfaktor för ohälsa och ökad dödlighet. Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är bland annat att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social stimulans. När man blir äldre så kan vissa händelser i livet påverka ens sociala leverne, som att förlora en närstående eller att man blir mindre rörlig. Man tar sig inte ut lika ofta och förlorar nära kontakter. I och med det kan risken för psykisk ohälsa öka.

– Statistik visar att ensamhet ökar med åldern. Bland personer mellan 65-74 år uppger en av fyra att de har ett lågt socialt deltagande, mellan 75-84 år är andelen uppe i nära 40 procent, berättar Christel Lynch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Digital teknik kan hjälpa

Samhället digitaliseras i stor utsträckning och i hög takt. Vad har det för påverkan på den äldre åldersgruppen?

– Forskning visar att utbildning i och användning av digital teknik kan ge positiva effekter på ensamhet och social delaktighet bland äldre personer. Tekniken kan till exempel underlätta att hålla kontakten med vänner och närstående, men även ge tillgång till underhållning och nyttotjänster, såsom bank- eller vårdtjänster. Avsaknad av digital teknik kan däremot ha en negativ effekt, särskilt om man är isolerad och har svårt att ta sig från hemmet.

Senior knappar på dator.
500 000 svenskar lever idag i digitalt utanförskap – de flesta av dem tillhör den äldre generationen. Foto: Rawpixel

För att vara delaktig i samhället idag så är digital uppkoppling en förutsättning. Det kan vara en utmaning för den gruppen som inte längre är yrkesverksam att hänga med i utvecklingen. 500 000 svenskar lever idag i digitalt utanförskap och de allra flesta är äldre.

– Digitaliseringen går väldigt fort och vissa målgrupper är mer sårbara. I yrkeslivet är det enklare att hålla sig uppdaterad än när man är utanför, man får inte samma support när datorn krånglar eller när tekniken uppdateras och moderniseras. Utbildning och stöd kommer att behövas i större utsträckning ju mer vi digitaliserar. Att vara delaktig i det digitala samhället kan inte bara drivas av eget intresse, det måste finnas en infrastruktur i samhället för att man inte ska exkluderas.


Next article