Skip to main content
Start » Senior » Hur vill du bo som senior?
livet som senior

Hur vill du bo som senior?

Foto: Poppyphotography

Drömmer du om en funktionell bostad med närhet till service och aktiviteter för ett bekvämare och friare seniorliv? Här får du information om boendealternativ som specifikt riktar sig till seniorer och vad som kan vara bra att tänka på när man letar bostad.

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder som du hyr eller köper på eget initiativ, men du måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. De är ofta funktionellt utformade med närhet till service och kommunikationer. Här ges möjlighet till gemenskap, grannar som fixar aktiviteter såsom middagar, träning, kulturklubbar och resor. Det finns ibland också ett serviceutbud kopplat till boendet, eller så kan du köpa hushållsnära tjänster eller ansöka om hemtjänst som i vilken bostad som helst.

Trygghetsbostäder har ett liknande erbjudande som seniorbostäder. Dessa bostäder har, till skillnad från seniorbostäder, krav på sig att vara tillgängligt utformade och på boendet ska det finnas gemenskapslokaler samt personal/bovärd på angivna tider. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är ofta högre än för seniorboenden.

Äldreboende är aktuellt först om du på grund av ålder eller sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Du ansöker om plats på äldreboende hos din kommun. Det finns vissa privata verksamheter som kan erbjuda plats utan beslut från kommunen, men då får du stå för hela kostnaden själv.

Så hittar du utbudet där du bor

I Göteborg hittar du merparten av utbudet av hyresrätter genom Boplats Göteborg. Det byggs också många nya bostadsrätter för seniorer i regionen genom aktörer som t.ex. Bonum (Riksbyggen) och Seniorgården (JM). Du kan alltid också vända dig till din lokala mäklare.

Det finns även bra söktjänster på Internet. En populär sådan är sajten Seniorval.se. Där finns alla olika former av boenden för seniorer över hela landet samlade.

På Seniorval.se finns tips och guider om hur du kan gå tillväga i processen för att byta boende.

Next article