Skip to main content
Start » Senior » Ideellt engagemang – ett botemedel mot ensamhet?
livet som senior

Ideellt engagemang – ett botemedel mot ensamhet?

Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån. Foto: Erik Cronberg

Så många som 300 000 personer över 65 år upplever sig ensamma. Ensamhet kan leda till depression, försämrad kognitiv förmåga och ökad risk för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Det finns flera sätt att motverka ensamhet, och ett av dem ger dessutom en rad andra fördelar.

Hjälp till och hjälp dig själv samtidigt

Det handlar om att engagera sig ideellt. Forskning visar att engagemang i föreningslivet stärker den psykiska hälsan och ger chans till gemenskap, umgänge och sociala kontakter. De som engagerar sig ideellt får tillgång till ett nätverk, får engagera sig för något de bryr sig om och kan påverka samhällsutvecklingen. Det ger en mötesplats där man får träffa och interagera med andra människor vilket ger ett sammanhang i tillvaron.

– Äldre volontärers berättelser och våra egna undersökningar visar att du har allt att vinna på att engagera dig ideellt, berättar Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Volontärerna vittnar om att de genom att hjälpa andra känner sig behövda och mindre ensamma, fortsätter hon. Hela nio av tio säger dessutom att de mår bättre och har fått ett mer meningsfullt liv.

Källa: Statistiska centralbyrån och Volontärbyrån


Next article