Skip to main content
Start » Senior » Ny app stärker seniorers självständighet och trygghet
Sponsrad

Moxiam är en ny smart lösning som skapar en tryggare vardag för både seniorer och deras anhöriga.

Som son till en demensdrabbad far upptäckte Moxiams ordförande Ulf Ivarsson, hur svårt det var att räcka till. Ofta ställdes han för svåra prioriteringar. Skulle han skjutsa sina barn till idrottsträningar eller köra från Göteborg till Borås för att undersöka varför pappa inte svarat i telefonen? 

Många gånger visade sig utryckningarna vara falsklarm, och allt för ofta vände Ulf snabbt hem i frustration över att ha försakat sina barn. Den sociala kontakten uteblev. 

Ulfs far har numera gått bort, men erfarenheterna från den tiden lämnade honom aldrig. Dessa erfarenheter delades även med övriga medgrundare och tack vare ett vasst utvecklingsteam kunde Moxiam se dagens ljus i slutet av 2021. 

Från gissningar till fakta

Hur funkar då tjänsten i praktiken? Rörelsesensorer installeras enkelt i seniorens hem. Därefter tar det två veckor för Moxiam att lära sig seniorens unika vanor och rörelsemönster. Appen – en prenumerationstjänst från 249 kronor per månad – kan sedan meddela när din mamma stiger upp på morgonen eller när något avviker från det normala. 

Det skapar en ny sorts trygghet för alla konstaterar Ulf. 

– Jag kunde ofta vara irriterad på min far och överösa honom med rutinfrågor om han ätit eller sovit. Det vi ser tydligt på användarresponsen är att Moxiam öppnar upp för en helt ny och fördjupad social kontakt utan kontrollfrågor.

En annan fördel, menar Ulf, är att man får en helt annan faktabaserad bild av seniorens situation.

– När man inte längre gissar utan att har ett faktabaserat underlag kan man vara pro-aktiv och agera förebyggande. Det ger också väldigt mycket värdefull input till hemtjänstpersonal.

Som anhörig blir jag också mindre stressad när jag vet att jag blir uppmärksammad på att något inte är som vanligt.

Framförallt bidrar Moxiam med trygghet till seniorerna, framhåller Ulf.

– Seniorer uttrycker ofta att de inte vill vara till besvär. Moxiam hjälper de äldre att bibehålla sin självständighet och skapar trygghet med förvissningen att deras anhöriga vet hur de har det.

Next article