Start » Senior » Socialdemokraterna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

Vi socialdemokrater sätter välfärden först. Som senior har du varit med och byggt upp vårt land. Du förtjänar respekt och ett värdigt bemötande i livets alla faser. Vi går till val på att höja pensionerna, stoppa marknadsexperimenten i äldreomsorgen och språktest för att alla äldre ska bli förstådda. 

Jonas Attenius, Oppositionsråd i Göteborg, Socialdemokraterna
___________________________

Pensionerna måste höjas 

De som byggt upp vårt land förtjänar respekt. Idag får stora grupper allt för låga pensioner. S-regeringen har lagt ett förslag på bordet som höjer pensionen med upp till tusen kronor för de pensionärer som har det sämst ställt. Framåt vill vi höja nivån på inbetalningarna till pensionssystemet så att fler får en värdig grundpension. 

Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen 

Högern gör allt för att privatisera så mycket som möjligt av vår välfärd. Vinstjakt pressar personalen att springa på minutschema och fuska. Marknadens behov sätts före pensionärernas behov av en kvalitativ och god omsorg.  

Får vi göteborgarnas förtroende efter valet lovar vi att göra allt vad vi kan för att rulla tillbaka privatiseringarna. Våra äldres livskvalitet ska inte användas som insats i marknadens experimentverkstad. Personalen ska vara välutbildad, ha fler kollegor och bättre villkor. 

Alla ska kunna prata svenska i äldreomsorgen

Ett av våra vallöften är att alla ska kunna prata svenska i välfärdens yrken. Vi har sett alltför många rapporter om äldre som inte lyckas bli förstådda i sina kontakter med omsorgspersonalen. Därför vill vi höja yrkets status genom att satsa på språktester vid nyanställning i äldreomsorgen och språklyft för redan anställd personal på arbetstid.  

Ingenting av detta är gratis. Pensioner och en trygg äldreomsorg kostar, men vad vore vi för samhälle om vi inte prioriterar att ta hand om våra äldre?  

För Socialdemokraterna är äldres trygghet en viktig prioritering. Vi kommer alltid se till att skattepengar går till en starkare välfärd. Det räcker nu med dyra marknadsexperiment och skattesänkningar för rika. Det är dags att sätta välfärden först.

Nästa artikel