Skip to main content
Start » Senior » Sverigedemokraterna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

Att bli senior ska vara något att se fram emot 

Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige kan bli bra, vi ska vara staden, regionen och landet som andra ser avundsjukt på. Det finns många politiska frågor som rör upp känslor när man talar om den seniora befolkningen. Åldringsrån har blivit ett vedertaget begrepp, övergrepp sker på omsorgstagare som lever på äldreboenden, och fattigpensionärer går hungriga och utan medicin. 

Jörgen Fogelklou, Kommunalråd
Sverigedemokraterna Göteborg
____________________________

Din trygghet är vår prioritet 

Sverigedemokraterna gör krafttag för att seniorer ska se fram emot att vara just seniorer. I Göteborgs stad har vi till exempel lagt förslag om att omsorgspersonal ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det vore ett steg i att säkra tryggheten för de med ett omsorgsbehov som kommunen ser efter. Vi vill också att språkkraven höjs för du har rätt att bli förstådd och förstå när du pratar med stadens personal.  

Psykisk ohälsa, ett växande problem 

Vid varje chans som ges uppmärksammar vi den försämrade psykiska ohälsan bland äldre. Mycket har hänt de senaste decennierna för den fysiska hälsan. Vi lever längre och sjukdom kommer senare än förr. Det är bra, men det finns fortfarande mycket att önska när det kommer till tillvaratagande av en god psykisk hälsa. Vi, politiken, måste arbeta mer aktivt för att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet. Vi måste göra större satsningar på det förebyggande arbetet samtidigt som vi måste vi bli bra på att omhänderta varje individ som behöver hjälp, vård och omsorg vid psykisk ohälsa. 

Ingen ska gå hungrig  

Sverigedemokraterna arbetar för att den äldre generationen inte ska bli en sviken generation. Ingen pensionär ska bli försatt i fattigdom och behöva gräva i soptunnor efter pantflaskor, ingen ska gå hungrig till sängs. Ingen senior ska behöva prioritera bland sina mediciner och ingen ska känna oro över att bli vräkt från sitt hem eller att bli utan el. Seniorer förtjänar ett liv att se fram emot. Ett liv med guldkant, utan oro, utan ofrivillig ensamhet, utan hunger. 

Ett liv i trygghet. 

Next article