Start » Senior » Formell utbildning för vårdbiträde gynnar alla
livet som senior

Formell utbildning för vårdbiträde gynnar alla

Foto: Unsplash
avatar

Margaretha Häggström

Processledare kompetensförsörjning på stadens utvecklingscenter, Senior Göteborg och strategiansvarig inom Attraktiv Hemtjänst.

Foto: Ulrika Cedervall på Senior Göteborg

Nu kommer en formell vårdbiträdesutbildning som ger en gemensam utbildningsnivå samt ställer krav på befattningen. Det är en nyhet som gynnar både vårdbiträdena, yrket i sig samt omsorgstagare.

Behovet av både personal och en gemensam kompetensplattform inom äldreomsorg är stort. Därför startar man nu en nationell vårdbiträdesutbildning.

– Målet är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. Kravet på befattningen är 800 gymnasiepoäng, vilket kan jämföras med en undersköterskeutbildning som är på 1500 gymnasiepoäng, säger Margaretha Häggström, processledare kompetensförsörjning på stadens utvecklingscenter, Senior Göteborg och strategiansvarig inom Attraktiv Hemtjänst.

Möjlighet att studera vidare

Tanken är att de som utbildat sig till vårdbiträde ska ha möjlighet att läsa vidare till undersköterska. Tre grupper börjar utbildas nu i januari.

– Satsningen ska vara motiverande och ge inspiration att läsa vidare. Det ska också finnas en modell och struktur för de som behöver språkstöd i utbildningen.

Vårdbiträde respektive undersköterskor

Ett tätt samarbete med verksamheterna krävs för att veta vilka krav som ska ställas på vårdbiträden respektive undersköterskor. Även om olika bakgrund och erfarenheter berikar är det viktigt med en gemensam kunskapsbas.

– Att säkra kompetensen så att den blir lika i hela landet underlättar. Jag hoppas också att detta stärker yrkesrollen.

  Idag har inte alla formell kompetens men Margaretha Häggström förklarar vikten av att vårdbiträdena får en tydligare befattning med tillhörande utbildning.

– Tryggheten ökar för alla omsorgstagare när de som arbetar i vård och omsorg har utbildning för sitt uppdrag.

Står inför en utmaning

En stor del av arbetet handlar om att stödja och kunna möta människan.

– Frågor som rör livskvalitet är centrala för yrkesrollen med fokus på service och omsorg. Vi står inför en utmaning att attrahera till yrken inom äldreomsorgen. Att kunna växa i sin profession är en av de saker som är nödvändiga för att skapa en attraktiv yrkesroll och befattning, avslutar Margaretha Häggström.

Nästa artikel