Skip to main content
Start » Senior » Värna om dina ögon med en ögonhälsoundersökning hos optikern
Sponsrad

Ögonhälsa och kvalificerad ögonhälsovård har blivit allt viktigare i takt med att vi blir äldre men också lever mer inomhus och framför skärmar. Sök tidigt vid besvär, och sök hjälp hos en kvalificerad optiker. En erfaren legitimerad optiker kan bland annat genomföra ögonhälsoundersökningar som identifierar tidiga tecken på gråstarr, grönstarr, gula fläcken och andra vanligt förekommande åldersrelaterade ögonsjukdomar.

Vi bor i städer med minimalt med utomhusvistelse, och i stället spenderar vi alltmer tid framför skärmar. Lägg därtill att vi blir allt äldre, vilket medför att de allra flesta av oss obönhörligen kommer att få åldersrelaterade synförändringar någon gång under vår livstid. Redan idag söker allt fler seniorer hjälp för problem med synfel, torra ögon eller sjukdomar som gråstarr.  

Många vänder sig i första hand till vårdcentralen för att få hjälp, men hos en optiker får man ofta både snabbare och mer kvalificerad hjälp med sin ögonproblematik. En legitimerad optiker kan inte bara hjälpa dig med nya glasögon eller kontaktlinser vid synproblem utan också tidigt upptäcka ögonsjukdomar. En legitimerad optiker kan bland annat erbjuda ögonhälsoundersökningar, en fördjupad screening av ögonen då de kan identifiera åldersrelaterade förändringar som grön eller grå starr eller gula fläcken.   

Första linjens ögonsjukvård 

Optikern fungerar som en första instans för individer som vill undersöka eller har någon form av problem med sin ögonhälsa. 

– Som optiker är min uppgift att se till din ögonhälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Söker du dig till primärvården finns risken tvärtom att du inte får den hjälp du behöver. Det är ofta mycket svårt för en privatperson att få tid hos en ögonläkare. Vi rekommenderar därför att man i första hand vänder sig till en optiker. Vi fungerar som en första linjens ögonhälsovård som kan hjälpa individer att hamna i rätt vårdinstans och vid behov även kan remittera patienter till ögonläkare, säger Fredrik Andersson leg optiker på Glasögonmäster i Borås. De är en av över hundra medlemmar i Synologen, en rikstäckande frivilligorganisation för optiker som verkar med fokus på just ögonhälsa.  

Snabb och smärtfri ögonhälsoundersökning 

Inom primärvården varierar kunskapen om ögonhälsa stort. För en allmänläkare är den enda obligatoriska utbildningen en ögonkurs på två och en halv till fyra veckor, utan praktisk tjänstgöring. För en optiker är fokus ögonhälsa under tre års heltidsstudier med möjlighet till vidareutbildning.  

– Ju tidigare du kommer med dina besvär, desto bättre. En kvalificerad optiker kan genom en snabb och smärtfri ögonhälsoundersökning hjälpa dig mäta både ögontryck, synfält, undersöka ögonbotten och remittera till ögonläkare eller specialist. Då finns goda chanser att bromsa sjukdomsförloppet och därmed förhindra att ditt liv påverkas alltför mycket av problem med synen. Jag rekommenderar seniorer att göra en ögonhälsoundersökning vartannat eller var tredje år, säger Fredrik Andersson.  

Om Synologen

Synologen är en frivilligorganisation för fristående optiker med över hundra medlemmar över hela landet. Synologens medlemmar bedriver optikerverksamhet med fokus på ögonhälsa, genom högutbildad personal och avancerad utrustning. Samtliga anslutna optiker jobbar under sitt eget varumärke och erbjuder individanpassade undersökningar och synlösningar.

Next article