Skip to main content
Start » Djurhälsa » Katter har gynnsamma effekter på människors hälsa
Sponsrad

Att ha katt är bra för välbefinnandet. Flera forskningsrapporter visar att kattägandet har gynnsamma effekter på människors sociala, mentala och fysiska hälsa. Att klappa och umgås med katter minskar exempelvis ångest- och stressnivåerna i kroppen. 

Flera intressanta forskningsrapporter tydliggör kattägandets gynnsamma effekter på hälsan. Kattens spinnande uppges minska risken för hjärtsjukdom och barn som växer upp med katt i hemmet stärker sitt immunförsvar. Forskning visar också att katters sällskap och kamratskap kan ge emotionellt stöd under jobbiga perioder i livet, säger Eva Porat, ordförande i SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund. Det är ett förbund som finns till för alla katter och kattägare, oavsett ras.

Stötta arbetet som höjer kattens status

Hon betonar vikten av att kattägare verkligen har tid att ta hand om sitt husdjur på ett bra sätt. Man bör exempelvis inte låta katten springa ute vind för våg eftersom det kan medföra många faror, inte minst i tätbebyggda områden.

– Jag vill uppmana alla kattägare att bli medlem i sin lokala kattklubb. Det ger otroligt mycket i form av utbyte med likasinnade. Som medlem i SVERAK är man dessutom med och stöttar vårt viktiga opinionsbildande arbete som höjer kattens status i samhället och bland annat resulterat i en lagändring. Från 1 januari 2023 blir det lag på att alla katter ska ID-märkas och finnas med i ett register, säger Eva Porat.

Next article