Skip to main content
Start » Friluftsliv » Grön rehabilitering
Friluftsliv

Grön rehabilitering

Att exempelvis ägna sig åt trädgårdsarbete eller vistas i skogen har en bevisad läkande effekt på människor som exempelvis drabbats av utmattningsdepression.Göran

– Forskningen visar att vi människor mår bra av att vistas i och omge oss av natur av olika slag, vi mår helt enkelt bra av att vistas i den typ av miljö som vi är skapta för. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp genomförs exempelvis studier som kartlägger effekterna av trädgårdsarbete bland människor med olika typer av stressrelaterade sjukdomar, säger Göran Struwe, docent och psykiatriker.

– Att vistas i naturen har även salutogena effekter, det kan med andra ord verka förebyggande mot stress och stressrelaterade sjukdomar. En studie kartlade exempelvis skillnader i människors välbefinnande och tillfrisknande om de hade fönster med utsikt mot en park eller om de hade fönster med utsikt mot en vägg. Människor med utsikt över en park tillfrisknade i allmänhet snabbare, säger Göran Struwe.

Next article