Start » Hus och hem » Bättre liv med grönska
Sommar i Sverige

Bättre liv med grönska

Foto: Unsplash.

Gröna oaser, trädgårdsskötsel och närvaro i naturen gör underverk för välbefinnandet. Inte bara det – grönskan har även påverkan på midjemåttet och blodtrycket. Vid interaktionen mellan människa och natur förbättras även humöret och den mentala hälsan. Mare Löhmus Sundström, forskare i miljömedicin vid Karolinska institutet lär oss mer om hur vi återhämtar oss i naturen.

Mare Löhmus Sundström

Forskare i miljömedicin vid Karolinska Institutet

Foto: Privat

– Människor som bor i städer med mer grönska är friskare än de som bor i områden med mindre vegetation. Hos barn som får växa upp och klättra i träd eller balansera på stock- och sten ser vi en bättre motorisk och kognitiv utveckling. Dessutom förebygger gröna miljöer aggressiva beteenden och dålig mental hälsa hos barn och ungdomar, säger Löhmus Sundström. Barn med ADHD diagnos upplever oftare mildare symptom. Orsakerna kan hänga samman med de förhöjda nivåerna av luftföroreningar och buller som finns i städerna. Buller ökar också förekomsten av diabetes, fetma, kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar, fortsätter hon.

Trädgårdsskötsel gynnsam för hälsan

Trädgårdsarbete kombinerar fysisk aktivitet med social interaktion och exponering för grönska och solljus. Solljuset sänker blodtrycket och ökar D-vitaminnivån under sommarhalvåret.

–Motivationen och den allmänna konditionen ökar också hos äldre som pysslar i trädgården, menar Löhmus Sundström. Hon berättar att forskare på Lunds tekniska högskola forskar i hur virtuella vattenmiljöer kan fungera positivt för äldre och handikappade som har svårt att komma ut i naturen. Internationell forskning visar att virtuell grönska fungerar som verklig natur när det gäller påverkan på bland annat puls, blodtryck och stresshormoner.

Naturen ger hjärnhälsa

Forskningsresultat visar att naturen ger en förbättrad folkhälsa och kunskap om naturen. Några av de positiva effekterna kan förklaras genom naturens fraktala egenskaper och mönster. Det fraktala mönstret kan enklast förklaras genom att man tittar på ett spindelnät eller ormbunke och se hur dess form består av en upprepning av samma mönster. Resultaten från studier visar att exponering för fraktala mönster i naturen dämpar människors stressnivåer. Det verkar som att denna stressreduceringseffekt inträffar på grund av en viss resonans i ögat.

För vår hjärna innebär det avkoppling och att vi därför känner en slags känslomässig balans och harmoni när vi är ute i naturen, avslutar Löhmus Sundström. Barn såväl som vuxna och äldre gynnas av att dagligen vara utomhus och i naturen. Att vara i det gröna, nära vattnet och att utforska naturens färger, ljud, toner och strukturer är kopplat till bättre hälsa, mindre stress, bättre humör och minskad fetma. Det är en fantastisk lista över funktioner som ingen annan produkt eller inomhusaktivitet någonsin kan matcha.

Nästa artikel