Start » Hus och hem » Inbrottsförebyggande åtgärder skrämmer bort tjuven
Hus och hem

Inbrottsförebyggande åtgärder skrämmer bort tjuven

Foto: Unsplash.

Vid sidan av de ekonomiska förlusterna innebär ett inbrott innebär ofta en personlig tragedi för den drabbade. Det finns därför goda skäl att ta till förebyggande åtgärder som skrämmer bort tjuven.

De inbrottsförebyggande åtgärderna skiljer sig åt mellan bostäder och företag.

Tänk som tjuven

– Den största skillnaden är att företagare ofta behöver förlita sig mer på fastigheternas fysiska inbrottsskydd i form av exempelvis larm och kameraövervakning. Boende kan däremot förebygga med en kombination av god grannsamverkan, ett fysiskt inbrottsskydd och larm, säger Lennart Levander, som arbetar med brottsförebyggande arbete på Polisen.

Hans grundläggande inbrottsförebyggande tips är att helt enkelt tänka som tjuven. Inbrottstjuvar vill inte bli sedda. Merparten av inbrotten i villor och radhus sker därför via altandörren eller ett fönster på baksidan av huset.

Se över fönster- och altandörrsskydd

– Jag rekommenderar husägare att se över sitt fönsterskydd och altandörrskydd. Skydda fönster på botten- eller källarvåningen med fönsterspärrar. Du kan även välja fönsterlås med nyckel, men de är ofta konstruktionsmässigt svagare än fönsterspärrarna, säger Lennart Levander.

Att montera en brytskena av metall på altandörren är i allmänhet en god investering. Brytskenan ska vara kopplande och täcka springan mellan dörr och dörrkarm och försvårar eventuella inbrottsförsök.

– Om altandörren är utrustad med ett låsvred är det klokt att ersätta det med ett låsbart handtag, säger Lennart Levander.

Avråder villaägare från att förlita sig på bara larm

Ett annat tips är att installera lampor med rörelsevakt samt att förvara pass, smycken och pengar på ett säkert ställe i bostaden. När altandörr och fönster är skyddade kan du välja att komplettera med ett larm.

Lennart avråder dock villaägare från att i alltför stor utsträckning förlita sig på bara larm. Oftast krävs istället en kombination av larm och ett förstärkt skydd av fönster och altandörr. Dessa åtgärder gäller även lägenhetsinnehavare som bor på bottenvåningen.

Lägenhetsinnehavare som bor en eller ett par trappor upp i ett hus skyddar sig bäst med en riktigt bra säkerhetsdörr av minst klass tre.

– Om du har ett brevinkast och ett vred på insidan av dörren bör du installera en kåpa över vredet för att förhindra inbrott med en så kallad låsslunga, avslutar Lennart.

Nästa artikel