Skip to main content
Start » Hus och hem » Smarta hem och energistyrning
Smarta hem

Smarta hem och energistyrning

Foto: Unsplash

Smarta hem växer fram.

Stefan Pettersson

Enhetschef, RISE

Foto: Johan Bodell

Christofer Sundström

Senior forskare, RISE

Foto: Johan Wedlin

Hemmet kryllar numera av röststyrd musik, robotdammsugare, uppkopplade ugnar och värmepumpar, telefoner etcetera som förenklar livet. Det finns smarta kylskåp med inbyggda kameror som visar innehållet via en app som underlättar vid handling i butiken, som kan skapa shoppinglistor, eller generera helgens recept baserat på mat som finns i kylskåpet.

Många av dessa prylar kan även fungera som sensorer i ett övergripande system och därmed bidra till ytterligare värdeskapande funktionalitet än i den separata applikationen.

Typiska sensorer är kameror, mikrofoner, paneler etcetera som med kompatibla enheter går att bygga ihop i ett system för att åstadkomma exempelvis styrda eluttag, lampor som tänds och släcks, och styrning av ventilation baserat på olika händelser.

Energistyrning i smarta hem

Vi kommer att se en utveckling där smartheten integreras i hemmen i takt med användarvänliga gränssnitt och enkel programmering, där standardisering och öppna lösningar blir viktigt för att inte låsa in kunden och öka konkurrensen. Smartheten växer även in i elsystemet. Problematiken med effektbrist kan uppstå på nationell såväl som på lokal nivå och beror ofta på begränsad överföringskapacitet i elnätet.

Inom det egna hushållet kan säkringen lösa ut om flera energikrävande produkter används samtidigt. Centrala tillämpningar att styra för att undvika detta är värmepumpar, varmvattenberedare, pooler och laddbara fordon. Sensorerna i det smarta hemmet kan användas för att minska effekttoppar, men även energiförbrukningen genom att stänga ner system när ingen är hemma i hushållet.

För att åstadkomma detta på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt är samordning centralt.

Samordning och standardiserade gränssnitt nödvändigt

Vi förväntar oss att samordningen mellan hemmets olika uppkopplade produkter, som möjliggör en synkroniserad intelligent styrning, kommer att dröja ett litet tag. Under processens gång kommer det att utvecklas och användas ett antal olika prylar producerade av olika företag, som var för sig är smarta men som tillsammans kommer att ge en osmart lösning. Standardiseringsarbete och gränssnitt mellan olika produkter är av yttersta vikt för att möjliggöra samordningen med alla dess fördelar.

Kundernas behov styr

Kundernas preferenser behöver tydliggöras och kravställningen kommer att växa fram i takt med tekniklösningarna. Det är exempelvis centralt att skapa förståelse för bilisternas villighet att anpassa elbilsladdningen och vad som påverkar graden av accepterad flexibilitet i laddning. Komplexiteten ökar ytterligare om hushållet har solceller och då potentiellt vill ladda sin bil med egenproducerad el. Det är viktigt att skapa förståelse för vilken information som är relevant för användare, och hur den informationen ska presenteras för att skapa acceptans för det smarta integrerade hemmet. 

Det blir intressant att följa hur smartheten växer fram i hemmen och i samhället i övrigt, samt vilka företag som blir vinnare och förlorare. Nyckeln blir att förstå kunden för att kunna göra rätt värderbjudanden. 

Next article