Start » Hus och hem » Kapning av bostadsrättsföreningar är ett växande problem
Fokus bostadsrätt

Kapning av bostadsrättsföreningar är ett växande problem

Foto: Shutterstock

Att en bostadsrättsförening blir kapad är ett fenomen som blivit allt vanligare. Nuvarande lagstiftning är svag och kriminella personer utnyttjar de kryphål lagen erbjuder. Konsekvenserna av en kapning kan vara långtgående, inte minst ekonomiskt. Hur kapningar av föreningar kan förbyggas i lagstiftning är därmed avgörande. 

Genom bland annat stadgeändringar, som godkänts av Bolagsverket, har det blivit möjligt att få kontroll över bostadsrättsföreningar. Detta har skett på senare år: I ”Kinesiska muren” i Malmö har bosatta i Stockholm skaffat sig en majoritet av rösterna på föreningsstämma och tagit över ekonomin med undersatt underhåll som följd. I Sollentuna har flera 100-tals miljoner försvunnit ur en bostadsrätt i fastigheter som tidigare ägdes av kommunen. I Malmö dömdes före detta styrelseledamöter till fängelse efter att ha förskingrat föreningens pengar. I Brf Fältöversten i Stockholm tvistar medlemmar med styrelsen, som utan föreningsstämma tvingar fram ventilationsprojekt för 40 miljoner kronor.

Lagändringar har lagts på is

Staffan Teste, jurist och ordförande i Bostadsrättsägarnas Riksförbund, en partipolitiskt obunden ideell medlemsorganisation för bostadsrättsinnehavare, anser att Bostadsrättslagen omgående bör skärpas.

Staffan Teste Jur. kand och ordförande i Bostadsrättsägarnas Riksförbund

Staffan Teste

Jur. kand och ordförande i Bostadsrättsägarnas Riksförbund

Foto: Mikael Bodner

– Regeringen utredde och remissbehandlade för fyra år sedan lagändringar. Sedan dess har allt lagts på is, dessvärre har ingenting hänt. Vi betraktar det som angeläget att få till lagändringar, eftersom kapning blir allt vanligare och dessutom kan ställa till mycket omfattande problem för de drabbade i föreningarna, säger han.

Granska föreningens ekonomi

Hans råd till den som funderar på att köpa en bostadsrättslägenhet är att noga granska föreningens ekonomi innan köp. Var också vaksam på om det är ovanligt hög in- och utflyttning i föreningens lägenheter. Bostadsrättsägarnas Riksförbund hjälper sina medlemmar juridiskt och har varit ombud i ett antal tvister i hyresnämnder och domstolar för sina bostadsrättsinnehavare.

Det måste bli omöjligt för oseriösa aktörer att tillskansa sig majoriteten av rösterna i en bostadsrättsförening.

Staffan Teste

– En lagändring kan stoppa dessa från att ha majoriteten av rösterna i en förening och därigenom kan kapningar och oegentligheter upphöra, säger
Staffan Teste. 

Nästa artikel