Skip to main content
Start » Hus och hem » Klimatsmart byggande blir allt viktigare
Hus och hem

Klimatsmart byggande blir allt viktigare

Att bygga hållbart och tänka på miljöpåverkan under hela fastighetens livscykel får allt större betydelse. Om fem år så räknar man med att ha byggt de första nollenergibyggnaderna i Sverige.

Hållbar utveckling är ett begrepp som kommer från Brundtlandrapporten från 1987. Målet är att människan ska kunna leva på vår planet med begränsade resurser. Hållbar utveckling har flera olika dimensioner och man brukar prata om social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

– Hållbart byggande ger cred. Många har god kunskap om miljöpåverkan och allt fler fastigheter med olika miljöcertifieringar uppförs, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth, expert på hållbart byggande på Boverket.

Hans-Olof har arbetat mycket med social hållbarhet, vilket finns med i byggreglerna och som i byggnaden handlar om hur byggnader ska användas.

Begränsad energianvändning
Hans-Olof

Sett från 1993 fram till idag så har energianvändningen i driftsfasen av en byggnad minskat efter hand. Därmed så får uppförandefasen av byggnaden större betydelse.

– En lågenergibyggnad, till exempel ett småhus kan ha en klimatpåverkanspay-off tid på 15-16 år medan ett flerfamiljshus har omkring sex år. Energikraven kan skruvas åt om man ser till hela livscykeln för byggnaden.

Om några år räknar man med att så kallade nollenergibyggnader uppförs. En nollenergibyggnad använder inte mer energi än den själv tillför.

– Från och med 2019 ska offentliga byggnader vara nära-nollenergibyggnader i Sverige.

Byggbranschen väntar på vägledning

Enligt Hans-Olof står byggbranschen och väntar på vägledning. En robust livscykelanalys kan behövas.

– Det som efterfrågas är en uppdaterad databas där man enkelt kan få information om olika material.

Om ett hus ska kunna stå i 50-100 år så behöver man också ta hand om installationen med underhåll, renoveringar och reparationer. Lång hållbarhet på stommen är exempelvis en grundläggande förutsättning.

– Trä är bra att välja på de delar i byggnaden där man kan underhålla träet. Men det finns fördelar och nackdelar med alla material både gällande funktion och miljö. Därför ska man se till olika användningsområden och inkludera hela byggnadens livscykel.

Next article