Skip to main content
Start » Hus och hem » Luftvattenvärmepump, en långsiktigt lönsam, klimatsmart och trygg investering
Smarta hem

Luftvattenvärmepump, en långsiktigt lönsam, klimatsmart och trygg investering

luft vatten bergvärme
luft vatten bergvärme
Foto: Enwell

Luftvattenvärmepump är ett attraktivt uppvärmningsalternativ för många villaägare, inte minst eftersom det är en kostnadseffektiv uppvärmningsform med hög verkningsgrad som tillvaratar den rena lagrade solenergin i luften. Luftvattenvärmepump är dessutom en av de mest hållbara och effektiva teknikerna för att värma upp sitt hem och samtidigt få till en hög värmekomfort.

Luftvattenvärmepumpar tillvaratar den solvärme som finns lagrad i luften, medan bergvärmepumpar tillvaratar solenergi som finns lagrad i berget. Vi rekommenderar luftvattenvärmepumpar till villaägare som bor i eller söder om Östergötland eftersom det klimatet lämpar sig bäst för den här energiformen.

I övriga delar av landet passar bergvärmepumpar bättre, säger Oliver Jakobsson, platschef på Energikontroll, som är experter på värmepumpssystem.

Luftvattenvärmepumpar kan ta till vara på 90 procent av solenergin som finns lagrad i luften, vilket gör dem mycket effektiva. Det kan jämföras med solenergi, som har en genomsnittlig
verkningsgrad på cirka 20 procent.

Lång livslängd och i princip underhållsfria

– Värmepumpen koncentrerar den solvärme som fångas upp i utomhusluften och släpper sedan ut den i huset. Det är ett kostnadsmässigt attraktivt sätt att värma upp sitt hem eftersom den hämtar upp gratisenergi direkt från solen. Det är dessutom den uppvärmningsmetod som genererar absolut lägst klimatavtryck. Värmepumpar behöver mycket lite skötsel och har dessutom en lång livslängd, vilket i allmänhet gör dem till en god investering, säger Oliver Jakobsson.

Läs mer här.

Värmepumpstekniken har länge haft en stark ställning bland svenska husägare. De är bra på att sprida värmen på ett sätt som genererar hög klimatkomfort till en låg driftskostnad. Många överraskas dock av att luftvattenvärmepumpar också är ett klimatsmart alternativ med solen som energikälla.

–Välj en värmepump av hög kvalitet, det ökar förutsättningarna för en långsiktigt god investering.

Värmepumpar från erkända tillverkare har ofta högre verkningsgrad och längre livslängd, säger Oliver Jakobsson.

Intresserad? Här kan du läsa mer.

Next article