Skip to main content
Start » Hus och hem » Ökade utbildningskrav ger bättre mäklare – och trygga bostadsaffärer
Sponsrad

Varje år köps och säljs cirka 100 000 bostadsrätter enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) samt Svensk Mäklarstatistik. Bakom många av dessa affärer ligger beslut som är både livsavgörande och kännbara för ekonomin hos såväl köpare som säljare.

– Bra utbildning för fastighetsmäklare leder både till ett mer hållbart yrke och en mer hållbar bostadsmarknad säger Jenny Stenberg. 

En fastighetsmäklare ska både kunna agera säljare för den gamla ägarens skull och guida köparen genom hela beslutsprocessen utifrån köparens bästa. Det vill säga både utifrån bostadens fysiska egenskaper liksom de ekonomiska aspekterna som inte alltid är så enkla för en konsument att sätta sig in i. 

FMF vill därför se en längre utbildning, från två till tre år, en sex månaders obligatorisk och reglerad praktik, samt krav på fortbildning. Utbildningarna måste breddas så att mindre fokus läggs på sälj och mer på frågor kring juridik, ekonomi, värdering och teknik.

 En högre utbildning kommer att öka anseendet inom branschen och ge hela mäklaryrket ett högre värde. I grund och botten handlar det om en nolltolerans mot oseriösa fastighetsmäklare, både företag och anställda, menar Jenny Stenberg.

Ny fastighetsmäklarlag från den 1 juli.  Det är bland annat förändringar i penningtvättslagstiftningen som har ställt nya krav på fastighetsmäklarlagstiftningen. Från och med juli måste även mäklarföretag vara registrerade hos FMI och hamnar därmed under FMI:s tillsyn. Mäklarföretag måste följa fastighetsmäklarlagen och reglerna om penningtvätt, samt verka för att företagets mäklare följer god fastighetsmäklarsed. 

 Ökad tillsyn ger ökad trygghet för samtliga parter och vi välkomnar den nya lagen. Som fastighetsmäklare hanterar man ju stora pengatransaktioner nästan dagligen. Från förbundet arbetar vi just nu med att informera och stötta våra medlemmar med de praktiska frågorna som uppstått i och med förändringen.

Jenny Stenberg vill dock betona att runt om i landet är det tusentals mäklare och företag som gör ett utmärkt jobb och skapar bra affärer på bostadsmarknaden. De ska få mer stöd, medan de få oseriösa aktörerna ska få mindre utrymme. 

Vi vill att fastighetsmäklare ska känna en stolthet över sitt yrke och vilja utvecklas. I förlängningen kommer det att bidra till både bättre och mer hållbara bostadsköp för alla.

Jenny Stenberg

Next article