Start » Hus och hem » Regeringsföreträdarnas förslag riskerar att driva bostadsrättsägare ur sina hem
Fokus bostadsrätt

Regeringsföreträdarnas förslag riskerar att driva bostadsrättsägare ur sina hem

Carl Oskar Bohlin Riksdagsledamot, (M). Foto: Axel Adolfsson
Carl Oskar Bohlin Riksdagsledamot, (M). Foto: Axel Adolfsson
Carl Oskar Bohlin Riksdagsledamot, (M). Foto: Axel Adolfsson

Regeringsföreträdare förespråkar förslag som skulle kunna leda till en skattesmäll för landets bostadsrättsägare. Det skulle ge förödande konsekvenser för såväl de som idag äger sin bostad som för de som skulle vilja köpa en bostad.

Cirka 1 miljon svenskar bor enligt SCB i bostadsrätt och de är generellt sett väldigt nöjda med sitt boende. Av de som äger sitt boende i Sverige uppger nämligen hela 70 procent att de är nöjda med sin boendesituation, att jämföra med cirka 25 procent av de som hyr med förstahandskontrakt. Bostadsrätten som upplåtelseform är generellt sett uppskattad i städerna för att den är förenad med stor frihet vad gäller utformning men framförallt för att det på längre sikt är billigare än att hyra och därtill ger bättre möjlighet att påverka hushållsekonomin.  

Risk för ökade kostnader på nästan 40 000 kronor om året

Detta hotas nu av att regeringsföreträdare föreslagit såväl slopade ränteavdrag som återinförd fastighetsskatt. Enligt Bostadsrätterna ligger ränteavdraget i till exempel Stor-Stockholm idag på cirka 9 000 kronor om året för en bostadsrättsägare. skulle fastighetsskatten återinföras skulle det kosta ett hushåll någonstans mellan 20 000–27 000 kronor om året enligt Riksdagens utredningstjänst. 

Familjer riskerar att tvingas från sina hem

Sammantaget skulle det innebära betydligt högre boendekostnader för bostadsrättsägare men också en minskad förutsägbarhet.

Givet det senaste årets prisutveckling skulle det på relativt kort tid kunna tvinga flera familjer att sälja sina hem för att de inte har råd med skatten.

Carl Oskar Bohlin

En bostad är inte vilken egendom som helst, utan mittpunkten i de allra flesta människors liv. En skatt som riskerar tvinga människor att lämna denna mittpunkt, enbart för att ha råd att betala skatten är inget annat än en absurd konstruktion. Det är dock inte bara de som idag äger sin bostad som skulle drabbas hårt, det skulle också bli ännu svårare för de som skulle vilja köpa en bostad att få ihop kalkylen och få lån hos banken. 

Nästa artikel