Start » Hus och hem » Skanska bygger framtidens bostäder
Smarta hem

Skanska bygger framtidens bostäder

brf scilla by park stockholm
brf scilla by park stockholm
Foto: Skanska

Majoriteten av svenskarna tror att de kommer att bo i ett smart hem i framtiden. De efterfrågar bland annat lösningar som bidrar till minskad resursanvändning. Skanska har antagit utmaningen med målet att vara klimatneutrala 2045.

Framtidens bostäder behöver byggas klimatneutralt och utrustas med smarta lösningar som underlättar de boendes vardag och deras möjligheter att göra hållbara val. Det visar Skanskas “Bostadsrapporten 2030 – En rapport om framtidens hem” som kom ut i juni.

79 procent av Sveriges befolkning tror att det kommer vara viktigt för dem att bo i en fastighet som är miljövänlig och hållbar om tio år. Skanskas rapport visar att 12 procent anser att en av de viktigaste faktorerna vid val av bostad är att den är miljöcertifierad. Därför arbetar de hela tiden för att utveckla nya lösningar för hållbara boenden. Det senaste på marknaden är klimatneutrala bostäder. 

Ett tryggt boende är den vanligaste faktorn för hur vi vill bo i framtiden. Därför jobbar Skanska mycket för just tryggare boendemiljöer. Det kan bland annat vara levande och upplysta platser och odlingsområden som skapar tillfällen för möten, men också ett hälsostärkande beteende. Man ska också utgå från de lokala utmaningarna eftersom det ser olika ut och inte finns någon standardlösning. 

Installera solceller

Rapporten visar också att varannan svensk kan tänka sig att betala extra för till exempel solceller och var femte person för hållbara byggmaterial i sin framtida bostad. Solceller blir allt mer attraktivt för den egna elförsörjningen och här är det väldigt viktigt att se till att både bostadsrättsföreningar och privatpersoner kan installera solceller och nyttja solel. 

Skanska är redan på god väg att när det kommer till att installera solceller. Sedan 2019 har deras nya flerbostadshus solceller på taket. 

Det fjärrstyrda hemmet

Varannan svensk kan också tänka sig att betala extra för smarta system som effektiviserar resursförbrukningen. Smarta lösningar i hemmet kan främja en mer hållbar livsstil genom att exempelvis minska energiförbrukningen i bostaden. Ett annat exempel är fjärrstyrd belysning och integrerade kökslösningar som effektiviserar matlagning och minskar svinn. Robotdammsugare och smarta tvättmaskiner som underlättar vardagen och hjälper till att hålla ordning i hemmet hamnar också högt upp på listan.

Då är en väl fungerande uppkoppling avgörande för det smarta hemmet. 2020 har inte minst visat upp detta med tanke på att vi har varit tvungna att jobba så mycket hemifrån. Distansarbete har väntat på sitt stora genombrott, men har inte slagit igenom förrän nu när samhället har varit tvunget att ställas om på grund av pandemin. Här är till exempel 5G och internet en avgörande faktor för lösningar som kommer vara självklara i framtiden. 

Skanskas förslag för framtidens bostäder

Mer flexibla detaljplaner är viktigt både ur pris- och klimatsynpunkt.

Reglerna behöver bli  enklare så fler flexibla bostäder kan  byggas. Detta skulle kunna göra det möjligt för “core and shell”, där man köper en bostad utan väggar. Många bygger om sina bostäder efter inflytt och när de sedan säljs på andrahandsmarknaden kan de säljas i det skicket. En mer flexibel lösning skulle minska behoven av tidiga ombyggnationer, vilket även vore bra för klimatet. 

Vid planering av nya bostadsområden måste kommande klimatförändringar tas med i beräkningen för att kunna beräkna värdet av marken på rätt sätt.

De bostadsområden som byggs måste vara anpassade och säkrade för de klimatförändringar som kommer och bostäder måste kunna försäkras. 

Nästa artikel