Skip to main content
Start » Hus och hem » Snabb utbyggnad av solel
Smarta hem

Snabb utbyggnad av solel

Utbyggnaden av solceller i Sverige går starkt framåt. Ökningen 2019 var mer än 70 procent och i slutet av 2020 är antalet anläggningar uppskattningsvis över 60 000. Trots det utgör solel mindre än 1 procent av den totala elanvändningen. Vad ska man då tänka på om man vill skaffa solceller? Kan alla göra det?

Villaägare, bostads-rättsföreningar, lantbruk, företag etcetera, ja alla kan låta installera solceller.

– Många tror att det finns en nordlig gräns, berättat Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens Högskola (MDH) och expert inom solenergi med bloggen bengtsvillablogg, välkänd inom solelkretsar.

Bengt Stridh

Universitetslektor på Mälardalens Högskola (MDH) & expert inom solenergi med bloggen Bengtsvillablogg.

Foto: Maria Lindén

– Visst, solinstrålningen är mindre i Kiruna än på Gotland, men det skiljer inte så mycket som man kan tro. Sveriges lite svalare klimat är bra för elproduktion från solceller, blir cellerna för varma sjunker kapaciteten. Lite lägre temperatur gör även att solcellernas kapacitetsminskning över tid är låg.

Viktigt är att taket inte skuggas, särskilt inte mitt på dagen. Morgon- och kvällsskugga spelar mindre roll. Takytan är av betydelse, medan takets riktning och lutning inte är så kritisk. Tak med riktning mellan sydost och sydväst ger bäst årlig solelproduktion. Många kommuner har solkartor där man kan se den solstrålning taket tar emot.

Kolla om bygglov krävs

– Idealisk takvinkel är 40°-50°, men det fungerar faktiskt bra mellan 20° till 70°. På platta tak bör modulerna vinklas upp något. Det påverkar utseendet, värt att beakta om man är estet.

Småhusägare kan vilja fylla taket med solceller för att det ska bli snyggare. Det leder vanligen till ett större överskott av el som man inte kan använda själv. Välj då moduler med lägre verkningsgrad
och få ner kostnaden.

– 2018 togs kravet på bygglov bort för solceller som följer byggnadens form. Ibland kan det ändå behövas bygglov, vissa kommuner kanske förordar viss färg på taket, så kolla med kommunen. Däremot krävs inte bygglov för mark-installerade solceller.

Lång livslängd

Vanliga funderingar är om det egna taket är lämpligt för solceller, vad det kan kosta och om det är lönsamt.

– Det går inte att ge entydiga svar. Räkna med att det tar 10-20 år för en småhusägare innan det betalat sig. Flera parametrar spelar in: pris för anläggningen, solelproduktion, elanvändning, värde på egenanvänd el och värde på köpt el. Gör en budget baserad på hur mycket du kan tänka dig att lägga på anläggningen.

Tänk på att det är en långsiktig investering. Solceller har 25-30 års garanti, med minst 80 procent kvar av märkeffekten i slutet av garantitiden, och är mycket driftsäkra.

Next article