Skip to main content
Start » Livet som Senior » För en trygg och stabil ekonomi som pensionär
Sponsrad

Pension är idag ett omdebatterat ämne såväl politiskt som i samhället i stort. Många äldre tampas med låga pensioner och månadskalkyler som inte klarar oförutsedda utgifter. Samtidigt äger en majoritet av de äldre sin bostad, som dessutom ofta är lågt belånad.

Sandra Lillienberg är chef för 60plusbanken, en bank för de över 60 år och som äger sin bostad.

Hur ser det egentligen pensionen ut?

Många har en bra pension, men det är dessvärre inte fallet för alla. Den genomsnittliga allmänna pensionen är 14 900 kronor före skatt och många har lite kvar att leva på när alla fasta utgifter är betalda. För många blir det svårt att bibehålla den levnadsstandard man haft som yrkesverksam och små marginaler kan ge en otrygghet i vardagen, särskilt om man råkar ut för något oförutsett som ett tandläkarbesök eller en trasig diskmaskin. Genom en undersökning vi genomfört, 60plusrapporten, vet vi att majoriteten oroar sig över sin pension och att de allra flesta drömmer om väldigt grundläggande saker – som att ha en trygg och stabil ekonomi som pensionär.

Sandra Lillienberg
Chef, 60plusbanken.
Foto: 60plusbanken

Vad har ni för kunder?

Många av våra kunder har nekats lån av de traditionella bankerna på grund av låg inkomst, då återbetalningsförmågan av räntor och amorteringar bedöms på just månadsinkomsten. Samtidigt har en historisk boprisutveckling lett till att mångas bostäder är värda 60 procent mer än vid inköpstillfället och efter ett liv av att arbeta hårt för att amortera är bostaden ofta även lågt belånad.

Det finns ett stort outnyttjat kapital som kan ge fler pensionärer möjlighet till en tryggare vardagsekonomi och ett bättre pensionärsliv.

Sandra Lillienberg

Hur kan 60plusbanken bidra?

Vi kan hjälpa människor att öka tryggheten i vardagen eller att finansiera exempelvis renoveringar genom att frigöra kapital på bostaden. Många av kunderna har även behov av en buffert eller vill förstärka marginalerna i ekonomin.

Eftersom 60pluslånet är ett amorteringsfritt lån utan månatliga räntebetalningar, är det oberoende av inkomstnivå. Det som ligger till grund för lånet är låntagarens ålder och bostadens värde och eventuella befintliga bolån.  Då räntan betalas först den dagen bostaden säljs kan man också låna utan att ytterligare öka sina månadskostnader.

Ett lån hos 60plusbanken ska kännas tryggt och hos oss får man en personlig kontakt genom hela processen. Vår bo-kvar- och skuldfri-garanti försäkrar även kunden mot eventuella boprisfall, vilket ger trygghet såväl på kort som lång sikt.

Next article