Start » Livet som Senior » Hjälp oss att bryta frakturkedjan
Sponsrad

Hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män löper risk för benskörhet. Men i dagsläget är osteoporos en kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. Det är dags att bryta frakturkedjan!

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom. Den beräknas varje år kosta samhället runt 20 miljarder kronor i vård och insatser i socialtjänsten. Det vore naturligt att stora resurser satsas på att förebygga och behandla sjukdomen. Men tyvärr är det inte så. Vård och forskning kring benskörhet är inte prioriterat – ofta för att patienterna inte bara är kvinnor utan också äldre. Socialstyrelsen säger det rakt ut: ”Osteoporos är en typisk lågstatussjukdom. Det beror på att sjukdomen i första hand drabbar äldre kvinnor”.

Alexandra Charles
Grundare
Foto: Privat

Det finns hjälp att få

1,6 & 2,6 miljonerklubben har under många år arbetat för att förbättra vården för kvinnor och öka kunskapen kring benskörhet. Har du tidigare drabbats av en fraktur och inte utretts för benskörhet, bör du genast kontakta din vårdcentral. Det är viktigt att förebygga nya frakturer och bryta frakturkedjan. Idag finns det hjälp att få – både läkemedel och råd om förändrade levnadsvanor. Fler kvinnor måste utredas och behandlas för osteoporos!

På nätet eller hos doktorn kan du göra ett så kallat FRAX-test där du kan se om du är i riskzonen för att drabbas. Denna skattning kan kompletteras med mätning av bentäthet i lårbenshals med DXA-teknik för att öka precisionen.

Jämställd vård i fokus

1,6 & 2,6 miljonerklubben grundades för 25 år sedan av Alexandra Charles. Föreningen arbetar för en jämställd vård och för forskning med ett genusperspektiv. Kvinnohjärtat är ett av våra viktigaste fokus, men vi arbetar också bland annat med osteoporos, psykisk ohälsa och självklart förebyggande friskvård. I sommar finns vi på Almedalen för att sprida kunskap kring våra viktiga frågor.

Du kan stödja föreningens arbete och forskningen genom att bli medlem. Du blir det enkelt på vår hemsida. Som medlem får du vår tidning och tillgång till alla våra kunskapswebbinar, seminarier och kulturevent.

Nästa artikel