Skip to main content
Start » Livet som Senior » Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner
Sponsrad

Andningsredskapet WellO2 är en kombination av två beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av vattenånga. Tack vare det nya smarta munstycket WellO2 MyBreath™ kan nu även andningens aktivitet och utveckling följas i appen.

Det som är unikt är att produkten förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Katri Lindberg, produktchef på WellO2 med bakgrund som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter.

Direkt lättare att andas

– Andning med motstånd öppnar luftvägarna samtidigt som ångan får slem lättare att lösas upp, vilket gör att det direkt känns lättare att andas. Den varma ångan kan även lindra irritation i luftvägarna. Enligt ett flertal vetenskapliga studier är andning med motstånd ett etablerat sätt att förbättra kapaciteten och minska andfåddhet. När du blir äldre eller har astma/kol, minskar andningskapaciteten, men den kan förbättras med andningsträning, säger Katri Lindberg.

En ny studie visar även att metoden ger en betydande förbättring av andningsmuskelstyrka och lungfunktion. Resultaten visar att lätt daglig träning, där motståndsandning kombineras med varm ånga, stärkte andningsmusklernas styrka med 12–20 procent på bara fyra veckor. Dessutom förbättrades den funktionella volymen i lungorna avsevärt.

Stärkt skydd mot infektioner

Risken för infektioner går att minska med regelbunden användning av WellO2.

– Varm ånga förbättrar skicket på slemhinnorna, vilka är viktiga för kroppens försvar. Nedsatt slemfunktion påverkar hur virus kommer in i kroppen. Skydd mot infektioner är delvis baserat på slemhinnornas motståndskraft. En fuktigt och frisk slemhinna är kroppens egen brandvägg mot infektioner, förklarar Lindberg.

Studier visar att övningar med motståndsandning främjar återhämtning från lunginfektion vid covid-19. God effekt kan nås redan efter fem dagars träning.

Om andningsträning

Andningsträning är bra för de flesta, men speciellt för de som har nedsatt andningsförmåga, nedsatt rörlighet eller har mycket slembildning.

Next article