Skip to main content
Start » Senior » Hitta guldkant i vardagen
gemenskap

Hitta guldkant i vardagen

en senior mitt i vardagen
en senior mitt i vardagen
Foto: Rawpixel
avatar

Signe Bernhard-Larson

Vd för Still Active.se

Foto: Hans Jonsson

Livet består av olika faser – man föds, de skapande barnaåren, de formande tonåren, det unga vuxenlivet, det aktiva arbetslivet för att sedan inträda i livet som pensionär. Det senare var en relativt kort fas. Men då dagens seniorer lever mycket längre än förr, upp till 40 år efter pensionsåldern, är det lika länge som hela det aktiva arbetslivet. Är det inte då dags att vi ser på den här perioden med nya ögon? En spännande, händelserik och utvecklande fas i livet, fylld med nya möjligheter!

Var fjärde senior saknar vänner

Att gå i pension är en betydande livshändelse som för somliga innebär en övergång till ett lugnt och behagligt liv medan för andra en förlust av tillhörighet och gemenskap. Man mister sina tidigare rutiner och den dagliga sociala kontakten med arbetskollegor. Enligt SCB uppger var fjärde senior att de inte har en nära vän, en skrämmande statistik som behöver åtgärdas.

Känslan av ensamhet ökar risken för ohälsa, till exempel depression som i sin tur ökar risken att drabbas av demens. Dessutom ger ensamhet ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som stroke, diabetes och hjärtinfarkt. Eftersom andelen seniorer i dagens samhälle växer är detta något som inte kan ignoreras!

En föråldrad syn

Enligt min uppfattning har dagens samhälle en föråldrad syn på livet som pensionär. Samhället har utvecklats snabbt och vi lever allt längre, med tillgång till ny teknik och en stor befolkningsförflyttning. Detta gör att familjer är mer utspridda vilket påverkar rollen som far- och morförälder.

Många av dagens seniorer kommer bli över 100 år gamla.

Samhällets inställning till vad det innebär att vara pensionär har däremot inte ändrats lika snabbt. Pensionsåldern har inte ändrats sedan 50-talet utan vi jobbar fortfarande genomsnittligen till 65-års ålder. Då var medellivslängden drygt 70 år och idag har den ökat med hela 12 år, till 82 år. Många av dagens seniorer kommer bli över 100 år gamla.

Detta innebär att dagens seniorer inte är ”trötta pensionärer” som skall tas hand om, utan snarare pigga individer som inleder en ny fas i livet som aktiva seniorer.

90+ och studerar

Min snart 90-åriga farmor lär sig engelska, ett språk hon inte fick lära sig när hon gick i skolan, på sin iPad för att kunna kommunicera med barnbarnens flickvänner. Jag tycker det är helt fantastiskt men varför är jag förvånad?

På Still Actives hemsida, en tjänst där man bokar aktiviteter för 60-plussare, ser vi att de mest populära aktiviteterna handlar just om personlig utveckling. Dagens seniorer vill utvecklas, hitta möjligheter att utöva en hobby och prova nya aktiviteter.

Vardagen behöver inte vara trött

Så hur kan man då skapa ett samhälle som ökar den sociala samvaron för dagens seniorer och bryta stigmat ”trött pensionär” i denna nya, allt längre, fas i livet? Som alltid, är alla goda ting tre och för mig består de av nya upplevelser, att delta i sociala sammanhang och att ta del av fysiska aktiviteter.

Det finns en mängd gruppaktiviteter tillgängliga genom olika organisationer runt om i landet och som senior kan man dra nytta av förmånliga seniorrabatter, perfekt om man vill prova på något nytt. Digitala verktyg såsom Facebook underlättar social kontakt för att exempelvis återuppta kontakten med vänner, ge möjlighet att diskutera med likasinnade eller att underhållas online. Genom att gå på gruppass på olika träningscenter kombinerar man fysisk aktivitet och social kontakt. 

En spännande fas

Det sägs att ett gott skratt förlänger livet och på våra medlemsträffar, i samband med en aktivitet, skrattar vi länge och gott tillsammans! Om inte annat så har dessa tillfällen övertygat mig om att vi tillsammans måste förändra samhällets syn på en av livets mest spännande faser och på en åldersgrupp som har otroligt mycket att bidra med!

Vi måste uppmuntra och skapa förutsättningar till möten och aktiviteter.

Det krävs inte mycket, ett gott skratt, sociala aktiviteter eller en riktigt god fika! Vi måste uppmuntra och skapa förutsättningar till möten och aktiviteter, det ger oss delad glädje och välmående. Att vara pensionär innebär inte alltid att vara gammal, att vara pensionär innebär bara att man har tid att sätta guldkant på vardagen! Gammal blir man när man slutar vara nyfiken på livet, och händer det någon?


Next article