Skip to main content
Start » Resa » Ledare: Att utöva friluftsliv är mer än att få frisk luft och rosiga kinder.
Resa

Ledare: Att utöva friluftsliv är mer än att få frisk luft och rosiga kinder.

Det är viktigt att göra den kopplingen och det är också något vi borde utveckla vidare. Vi vet idag att stillasittandet är något av vår tids största fiender. Brist på fysisk aktivitet ökar i många grupper och ligger bakom nästan tolv procent av alla dödsfall i Sverige.

När vi tittar på den genomsnittliga siffran för hela världen – är den inte mer än nio procent. Detta enligt Global Observatory for Physical Activity. Det här är siffror vi måste ta på allvar!

Möjligheter och skyldigheterUlf

I Sverige har individens rätt att gå ut naturen varit en självklarhet. Vi har glädjen att kunna nyttja Allemansrätten med den möjlighet och skyldighet det ger individen. Vi är ett land där blåbären aldrig tar slut, där kantareller är skogens guld och där folket är friska, sunda och ständigt ute i naturen.

Den bilden bär vi med oss – men verkligheten ser lite annorlunda ut. Våra kroppar och vår hälsa blir sämre av vårt nya sätt att leva. Stillasittande arbete, skärmar och mobiler får alltmer av vår tid.

Tiden för utevistelse blir mindre. Vi vet att barn och unga rör på sig allt mer sällan. För många människor är det också svårt att ta sig ut i naturen. Många går inte dit för man vet inte vad man ska göra där. Vissa har inte tid. Andra är helt enkelt rädda för naturen.

Aktiv året om

I samhället ser vi ett allt större intresse för friluftsliv och inom Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer finns det stort engagemang och mycket kreativitet. Även om de 25 friluftsorganisationerna som är medlemmar hos oss utövar vitt skilda aktiviteter – har de alla gemensamt målet att på olika sätt aktivera människor i naturen.

Viktigt att ta med sig är då är betydelsen som friluftslivet har för folkhälsan

Viktigt att ta med sig är då är betydelsen som friluftslivet har för folkhälsan. Att vara aktiv och åka skridskor på vintern, att paddla kanot på våren och att vandra under sommar och höst är att förbättra sin hälsa. När Svenskt Friluftslivs 25 medlemsorganisationer engagerar sina knappt 2 miljoner medlemmar innebär det något mer än friluftsliv – det innebär förbättrad folkhälsa!

Det var därför glädjande att under riksdagens öppnande höra Statsministern i sitt tal tydliggöra att friluftsliv och folkhälsa hör ihop. Det är en viktig markering och visade att snart kanske det är möjligt att ta ett nytt steg, och i större utsträckning börja bedöma friluftslivet i relation till folkhälsan, och se vilken nytta den faktiskt gör – generellt för människors välfärd och för samhällsekonomin. Det vore en förändring vi skulle välkomna! Men för att nå dit behövs forskning om friluftsliv.

Måste bryta trenden

Regeringen kommer under hösten att lägga fram sin forskningsproposition och där har man chansen att visa att man tar forskning om friluftsliv på allvar. Inför budgetåret 2016 höjdes anslagen till friluftsorganisationerna, en höjning som inneburit att 10 000-tals fler barn och ungdomar fått möjligheten att pröva på friluftsliv. Friluftsorganisationerna gör idag ett fantastiskt arbete med de projekt de skapar för de knappt 48 mnkr som vi på Svenskt Friluftsliv fördelar årligen till dem.

Men vi vill såklart göra mer

Men vi vill såklart göra mer. Vi ser att det behövs och om vi på allvar ska kunna vara med bryta trenden av stillasittande barn, ungdomar och vuxna och verkligen få fler ut i friluftslivet; kanske vill de segla och bada från släta klipphällar, eller dra på sig galonisar en höstdag för att kika på myror i en myrstack eller att vi får möjlighet att faktiskt släppa iväg lilla Olle tillsammans med ett helt gäng andra barn som vill ut och plocka blåbär – då behövs det ytterligare resurser.

Next article