Skip to main content
Start » Senior » Alla barn borde få möjligheten att bli sitt starkaste jag
Livet som senior 2021

Alla barn borde få möjligheten att bli sitt starkaste jag

uno sveningsson
I samarbete med: SOS Barnbyar
Foto: SOS Barnbyar
uno sveningsson
I samarbete med: SOS Barnbyar
Foto: SOS Barnbyar

Det har flutit mycket vatten under broarna för Uno Svenningsson sedan han slog igenom 1983. Men Unos kanske starkaste signum är hans förmåga att se till de svagare i samhället – de mindre lyckligt lottade. Med musiken och genom sin ambassadörsroll för SOS Barnbyar vill han skapa förändring för barn i utsatthet.

En resa för livet, i verklig mening och inte bara i namnet på TV4-serien, så beskriver Uno den resa han gjorde till Manilla 2013 tillsammans med musikerkollegorna Eagle-Eye Cherry, Darin Zanyar och Sophie Zelmani. En resa som fått honom att förstå att den verkliga meningen med livet finns i allas vår rätt till trygghet och utbildning. Han fick flytta in i en familj och fick möta vardagen för de barn som fått chansen till ett bättre liv tack vare fadderbidrag till SOS Barnbyars arbete.

En riktig ögonöppnare, som fick hans egna vardagsproblem att verka mikroskopiska som han själv säger. Genom barnbyarna får barn där ingen annan utväg finns en trygg tillvaro och uppväxt, främst en trygg vuxen – och livsviktiga nära relationer. Undersökningar visar att 80 procent av de som tidigare varit med i SOS Barnbyars program har utbildat sig och skapat förutsättningar för ett stabilt yrkesliv och blir självständiga, självförsörjande vuxna.

Pandemin underminerar framtiden

Uno är bekymrad över konsekvenserna som kan komma i coronapandemins kölvatten, speciellt för barn och ungdomar i fattiga områden. För det är alltid de redan mest utsatta som drabbas hårdast. Den utbredda fattigdomen och arbetslösheten samt bristen på tillgång till utbildning ökar risken för att en hel generation hamnar i ett livslångt utanförskap.

– Den finaste lärdomen jag tar med mig är hur lite det krävs för att göra stor skillnad.

Varje gåva, varje fadder betyder allt, avslutar han.

Next article