Start » Senior » ASIH-teamen kommer tillbaka (Avancerad Sjukvård I Hemmet)
Sponsrad

ASIH-teamen har funnits i Göteborg i över 10 år. Dessa möjliggjorde för de allra svårast sjuka att kunna vårdas hemma med avancerad sjukvård i livets slutskede. ASIH sköttes genom dubbelt huvudmannaskap med läkare och kuratorer från VGR och sjuksköterskor, undersköterskor och fysio- och arbetsterapeuter från kommunen. För snart två år sedan tog politiker från Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet i Göteborg beslut om att inte fortsätta kommunens huvudmannaskap för de omvårdnadsansvariga sjuksköterskor som under både dag-, kväll- och helg, utförde sjukvårdsinsatserna i hemmet. 

VGR var beredda att bistå Göteborgs kommun med ekonomisk kompensation om man fortsatte att driva ASIH-teamen som tidigare. Ändå valde flera Göteborgspolitiker att inte lyssna på professionen. Man valde istället av principskäl, lägga ner en fullt fungerande verksamhet innan en ny fanns på plats.  

En utveckling som man varnat för

VGR började att rekrytera sjuksköterskor som nu skulle utgå från Sahlgrenska. I stället för 70 specialistsjuksköterskor så skulle det nu bli 10. Förutom Göteborg skulle de även ansvara för specialistvård för palliativa patienter i hemmet hos kranskommunerna. Sjuksköterskorna skulle arbeta kontorstid, vilket resulterade i att människor i livets slutskede ofta fick åka in och ut på akuten. Efter några timmars väntetid ibland in på en vårdavdelning där man inte kunde erbjuda palliativ specialistkompetens. Denna utveckling hade både patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal varnat för.

Mariette Höij Risberg

Sjuksköterska

Foto: Demokraterna

Martin Wannholt

Partiledare, civ.ing.

Foto: Demokraterna

Demokraterna protesterar

Det är sorgligt att vi inte har kunnat erbjuda patienter i livets slutskede palliativ specialistvård i hemmet dygnet runt under det senaste året. Det är också beklagligt att alla de 70 sjuksköterskor som tidigare arbetat i ASIH-teamen har sagt upp sina tjänster. Demokraterna var länge det enda parti som kraftigt protesterade mot nedläggningen, både i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i media. Vi kommer fortsätta kämpa för att stoppa politiska beslut där professionen inte får möjlighet att yttra sig och där det saknas risk och konsekvensanalys. 

Ulla Westfelt

Läkare

Foto: Demokraterna

Alexander Lisinski

AT-läkare

Foto: Demokraterna

Protester som gav gehör

Äntligen har SU beslutat sig för att återigen starta upp ASIH, som nu kommer att omfatta Göteborg och dess kranskommuner. Det kommer att innebära sjuksköterskebemanning som tidigare. Vi är såklart oerhört glada 

och tacksamma över att ett enträget arbete givit resultat och att en ny organisation nu kommer på plats. Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till. Främst till patienter och anhöriga som orkat protestera i en svår situation men också till all personal som agerat via media.

Nästa artikel