Start » Senior » Benskörhet förebyggs med tidiga insatser
Sponsrad

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som drabbar uppemot hälften av alla svenska kvinnor. Under pandemin har många osteoporospatienter inte sökt vård, men det är aldrig för sent att söka läkarhjälp. Samtidigt finns det mycket man kan göra på egen hand för att förebygga frakturer.

Osteoporos innebär att benvävnadens hålrum blir större och får en tunnare struktur. Bentätheten minskar, skelettet blir känsligare för påfrestningar och benet kan lättare brytas. Många osteoporospatienter har avbrutit sin behandling eller inte utretts under pandemin. Andelen högriskpatienter som utretts och behandlats har minskat drastiskt. Nu pågår ett intensivt arbete med att komma i kapp genom att i första hand prioritera högriskpatienter.

– Personer som är över femtio och får sin första fraktur bör kräva en medicinsk utredning som bland annat inkluderar bentäthetsmätning och en riskanalys som kartlägger risken att råka ut för fler frakturer, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mattias Lorentzon

Professor i geriatrik Göteborgs universitet & överläkare på Sahlgrenska Universitets-sjukhuset.

Foto: Privat

Effektiv benuppbyggande behandling

– På senare år har allt fler patienter erbjudits en effektiv benuppbyggande och skelettstärkande behandling. Efter en benuppbyggande kur som minskar risken för ytterligare frakturer erbjuds patienten standardbehandling. Dessa benuppbyggande behandlingar har visat sig ge dubbelt så bra skydd jämfört med traditionella läkemedel mot osteoporos, säger Mattias Lorentzon.

Han tillägger att de benuppbyggande läkemedlen enbart skrivs ut på specialistmottagningar. Det är därför viktigt att allmänläkare på exempelvis vårdcentraler remitterar högriskpatienter med kotkompressioner eller tidigare frakturer till en specialistmottagning. Där kan de få en kvalificerad utredning och riskanalys samt en benuppbyggande kur.

Personer som är över femtio och får sin första fraktur bör kräva en medicinsk utredning.

Mattias Lorentzon

Egen kostnadsfri riskbedömning

En riskfaktor för osteoporos är ärftlighet. Mattias Lorentzon uppmanar därför individer som har benskörhet i släkten att söka läkarhjälp och be om en utredning. En annan riskgrupp är personer som medicinerar med kortisontabletter under längre perioder, minst tre månader i sträck.

– Utöver att motionera, undvika rökning och inreda sin hemmiljö på ett sätt som förebygger fallolyckor kan man även göra en egen riskbedömning via ett kostnadsfritt verktyg. Resultatet kan man sedan diskutera med sin läkare. Verktyget heter FRAX och finns tillgängligt via nätet, säger han.

Nästa artikel