Start » Senior » Dagens seniorer är piggare och friskare än någonsin
Annons
livet som senior

Dagens seniorer är piggare och friskare än någonsin

Illustration: Shutterstock

De senaste decennierna har äldres hälsa och livskvalitet förbättrats så mycket att 70 är det nya 50. Det anser psykiatriprofessorn Ingmar Skoog, som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Han anser att hela samhället bör bli bättre på att tillvarata seniorers erfarenhet och samlade kunskap.

Inom H70-studierna på Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet har man sedan 1970-talet genomfört omfattande studier som kartlägger seniorers hälsa och livskvalitet. Studierna visar att det har skett enorma förändringar vad gäller åldrandet.


– När jag säger att 70 är det nya 50 så innebär det att dagens 70-åringar många gånger har en fysisk och intellektuell kapacitet som motsvarar en 50-åring för femtio år sedan.

Eftersom dagens seniorer mår bättre än tidigare generationer skjuts de negativa effekterna av åldrandet upp, säger Ingmar Skoog, som 2021 utsågs till årets senior av tidningen Senioren och dessutom uppmärksammades mycket för sitt Sommarprat i Sveriges Radio.

Ingmar Skoog

Professor/Överläkare
Göteborgs Universitet

Foto: Göteborgs Universitet


Medellivslängden har ökat markant men pensionsåldern är densamma

Hans studier visar att dagens seniorer har bättre intellektuell och fysisk förmåga jämfört med seniorer för tjugo till trettio år sedan. De är mindre deprimerade och neurotiska än sina föregångare och hjärt- och kärlsjukdomar samt demens är mindre vanligt förekommande.
– Vi ser nu att 90 procent av 70-åringarna känner sig friska. Medellivslängden har ökat markant men pensionsåldern har inte höjts på många år. 1913, när det allmänna pensionssystemet infördes i Sverige, hade vi en medellivslängd på 55 år. Nu är medellivslängden över 80 år. Det innebär att många av dagens pensionärer orkar betydligt mer och inte nödvändigtvis behöver gå i pension vid 65, säger Ingmar Skoog.

Självklart att seniorer är sexuellt aktiva högt upp i åldrarna

Han är en stark motståndare till ålderism och anser att vi behöver ett samhälle där äldre personer har en självklar plats, ett samhälle där seniorers erfarenhet uppskattas och tillvaratas i många olika sammanhang.
– Ytterligare ett område som har genomgått stor förändring på bara ett par generationer är synen på sexuellt aktiva seniorer. När vi presenterade siffror som tydde på att många 70-åringar var sexuellt aktiva på 1970-talet höjde många på ögonbrynen.

Nu ser vi att andelen sexuellt aktiva seniorer har ökat för varje generation, i synnerhet bland ensamstående kvinnor.

Forskningen visar också att dagens seniorer är mer nöjda med sina relationer och sitt sexliv idag jämfört med de som var seniorer för trettio år sedan, säger Ingmar Skoog.

Nästa artikel