Skip to main content
Start » Senior » Demokraterna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

Oavsett var du befinner dig i livet ska du känna dig trygg i vår stad. Det betyder att vi måste få bort gängkriminalitet, drogmissbruk och utanförskap. Demokraterna vill ha högre närvaro av polis och väktare på gator och torg, förstärkt belysning och kameraövervakning på alla hållplatser. 

Mariette Höij Risberg, Ledamot Kommunfullmäktige, Demokraterna
__________________________

I vårt Göteborg ska alla erbjudas en äldreomsorg med en meningsfull tillvaro och hemlagad mat. De årsrika, de livserfarna, har samma behov som andra. Vi vill ha ett samhälle där kultur inkluderar alla – oavsett ålder, livssituation och boendeform. Därför ska konserter och föreställningar visas på äldreboenden där de boende kan vara med och utforma vad som ska finnas. 

Den som är i behov av hemtjänst ska känna förtroende för personalen och i större utsträckning möta samma person i sitt hem. Konkurrenskraftiga löner och hållbara scheman ökar kontinuiteten och det blir lättare att rekrytera samt behålla erfaren personal. De osakliga löneskillnaderna som drabbat kvinnodominerande yrken måste försvinna. Alla årsrika har rätt till den bästa omsorgen och då måste man känna sig trygg i att förstå och bli förstådd av personalen. Därför vill vi införa språkkrav vid nyanställning och fortbildning i svenska för redan anställd personal. 

Demokraterna vill förlänga öppettiderna på vårdcentralerna och höja kompetensen inom geriatrik. Tillgängligheten för fysiska och digitala besök med psykolog och vårdsamordnare mot psykisk ohälsa behöver öka. Vi vill återinföra Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Göteborg. De som kräver specialiserad palliativ vård ska ges möjlighet att få det i hemmet, där kontaktsjuksköterskorna utför behandlingen. 

Politikernas viktigaste uppgift är att ansvarsfullt förvalta skattebetalarnas pengar. Det politiska spelet och ideologiska låsningar har lett till att folkvalda glömt sin uppgift: att skapa en bra stad för alla göteborgare. 

Demokraterna vill stoppa slöseriet, lägga pengarna på en välfungerande välfärd och driva de sakfrågor som påverkar ditt liv. 

Next article