Skip to main content
Start » Senior » Funderar du på nytt boende?
Livet som senior 2021

Funderar du på nytt boende?

senior i trädgården
senior i trädgården
Foto: Poppyphotography

Många har tankar på att byta bostad i senioråren. Kanske för att slippa allt fix med villan eller för att lägenheten inte är optimalt utformad. En funktionell bostad med närhet till service och aktiviteter ger ofta ett bekvämare och friare seniorliv. Men hur ser bostadsmarknaden för seniorer ut och vad kan vara bra att tänka på när man letar bostad? 

Seniorbostäder är helt vanliga bostäder som du hyr eller köper på eget initiativ, men du måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. De är ofta funktionellt utformade med närhet till service och kommunikationer. Här kan ges möjlighet till gemenskap, grannar fixar aktiviteter som middagar, träning, kulturklubbar och resor. Det finns ibland också ett serviceutbud kopplat till boendet, eller så kan du köpa hushållsnära tjänster eller ansöka om hemtjänst som i vilken bostad som helst.

Trygghetsbostäder har ett liknande erbjudande som seniorbostäder. Dessa bostäder har, till skillnad från seniorbostäder, krav på sig att vara tillgängligt utformade och på boendet ska det finnas gemenskapslokaler samt personal/bovärd på angivna tider. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är ofta högre än för seniorboenden. 

Äldreboende är aktuellt först om du på grunda av ålder eller sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Du ansöker om plats på äldreboende hos din kommun. Det finns vissa privata verksamheter som kan erbjuda plats utan beslut från kommunen, men då får du stå för hela kostnaden själv.

Så hittar du utbudet där du bor

Bostäder för seniorer finns både som hyresrätter och bostadsrätter. Kontakta de lokala bostadsbolagen och mäklare för att ta reda på hur utbudet ser ut just där du bor. Det finns även bra söktjänster på Internet. En populär sådan är sajten Seniorval.se. Där finns alla olika former av boenden för seniorer över hela landet samlade. På Seniorval.se finns tips och guider om hur du kan gå tillväga i processen för att byta boende.

Bra att tänka på

Börja i tid! Kötiderna kan vara långa, så är det klokt att ställa sig i kö i god tid innan en flytt känns aktuellt. Du behöver inte flytta bara för att du står i kö.

Eftersom det inte finns krav på vad ett seniorboende ska innefatta så är det i valet av seniorbostad viktigt att undersöka att bostaden uppfyller just de behov och önskemål du har vad gäller utformning, läge, service och socialt liv.

Next article