Skip to main content
Start » Senior » Krönika: År 2021 måste bli pensionärernas år
Livet som senior 2021

Krönika: År 2021 måste bli pensionärernas år

christina tallberg pro
christina tallberg pro
Christina Tallberg, PRO. Foto: Anneli Nygårds

I Sverige är vi drygt två miljoner pensionärer. Vi är långa och korta, smala och tjocka och har olika yrkesbakgrunder. Trots våra olika personligheter och skiftande intressen har vi också mycket gemensamt. Alla vill vi nog njuta av livet och utvecklas på våra egna villkor, även efter att vi lämnat arbetslivet. PRO, Pensionärernas riksorganisation, är landets största mötesplats för pensionärer. Hos oss kan man delta i många aktiviteter som både ger hälsa och gemenskap. Men en förutsättning för ett gott liv är också en pension som går att leva på.

Många av PRO:s medlemmar känner stor oro inför framtiden och sin ekonomi. De undrar hur pensionsinkomsterna ska räcka till i en omvärld med stigande priser och kostnader. Det var därför inte förvånande att både vi och Pensionsmyndigheten blev nedringda när årets första pensionsutbetalningar skedde.

Många av landets pensionärer fick 50 eller 75 kronor i pensionsökning.

Vi fick då förklara att höjningen inte var föranledd av några nya politiska beslut utan var en konsekvens av den indexering som finns i det 20 år gamla pensionssystemet. Det var inte det svar våra medlemmar ville ha. PRO kan konstatera att pensionsnivån inte har följt eller följer den inkomstveckling som löntagare har i vårt land.

Det visar sig bland annat genom att vi har en stor grupp pensionärer som enligt EU:s definition lever i relativ fattigdom, vilket innebär att de har en inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Sverige. Detta måste förändras och den allmänna pensionen måste höjas!

Förra året var inte pensionärernas år. Många har mist en partner och vänner i covid-19, än fler har inte kunnat besöka sina anhöriga som bor på äldreboende och många av de fritidssysselsättningar man går på till vardags har fått ställas in. I år hoppas vi på vaccinet och på nya möjligheter att umgås igen.

Jag och PRO kommer göra vårt bästa för att skapa många aktiviteter och mycket gemenskap – vi kommer också att fortsätta att kämpa för bra pensioner för dagens och framtidens pensionärer!

Next article