Skip to main content
Start » Senior » Miljöpartiet – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

Som senior är det viktigt att jag känner mig trygg med att barn och barnbarn får ett gott liv, att vi inte lämnar en klimat- och miljöbomb i deras knän. Vi vill minska Göteborgs klimatpåverkan genom att bland annat satsa på bättre, tillgängligare och billigare kollektivtrafik, sol- och vindenergi, minska och elektrifiera vägtrafiken, energieffektivisera, bygga klimatneutralt och i första hand använda det vi redan har.  

Karin Pleijel, Kommunalråd och gruppledare Miljöpartiet Göteborg
________________________________

Vi vill att många ansvarsfulla vuxna vägleder de unga och andra som hamnat snett, för att få ett tryggt Göteborg. Alla barn och unga ska ha goda möjligheter att kunna förverkliga sina drömmar i en jämlik stad som månar om att hålla ihop. Föräldrar och barn ska kunna lita på att den nära förskolan och skolan har hög kvalitet med god elevhälsa. 

Vi seniorer ska kunna leva ett gott liv här. Göteborg ska vara en grön och nära stad för människor och natur. Att det finns grönska och lugn lätt tillgängligt på många håll i staden. Att det finns träffpunkter och pratbänkar för de som vill träffa fler. Det du behöver i vardagen ska finnas nära och du ska enkelt och bekvämt kunna ta dig till det mesta. 

Stadens kulturliv och många attraktioner ska vara tillgängligt för alla, även för de som fått det lite svårare att ta sig fram. Hemtjänst och äldreboenden ska ha en hög kvalitet med mycket värme och professionalitet, och där den äldre har ett fåtal kontakter. Det ska finnas goda möjligheter till utevistelse och aktivitet där alla äldreboenden har en utemiljö med träd och småskalig odling. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara välsmakande, näringsrik, miljövänlig och helst närodlad.  

Äldres delaktighet i Göteborgssamhället ska öka, många äldre har erfarenheter och kontaktnät som tillför mycket kvalitet och kan tas tillvara på olika sätt i en levande demokrati. Staden ska arbeta för att främja träffpunkter och aktiviteter för seniorer, både kvinnor och män, utefter behov och intressen, som kan innehålla fysisk aktivitet, kulturaktiviteter och musik. 

Alla ska med när Göteborg ställer om!

Next article