Start » Senior » Moderaterna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
Sponsrad

Det viktigaste är att låta människor välja. Vi kommer aldrig att hitta en äldreomsorg eller en hemtjänst som passar lika för alla. Det säger Britt Olsson, som är medlem i Moderata Seniorer i Göteborg. Du ska ha det på ditt sätt, inte på kommunens sätt.

Britt Olsson, Medlem, Moderata Seniorerna i Göteborg
___________________________

Vad är moderat äldrepolitik?

Utgångspunkten för moderat politik är att det inte finns någon särskild äldrepolitik. Vi är alla människor. Med det kommer ett antal grundläggande mänskliga behov som är gemensamma för alla. Men också att vi alla är olika och att lösningen på dessa behov är lika många som det finns människor. Många äldre önskar fortsätta yrkesarbeta flera år efter pensionsdagen, då ska skatter och regler göra det enkelt. Andra har behov för vård och omsorg utifrån sina behov. 

Vad betyder det konkret?

Om vi börjar med de grundläggande mänskliga behoven, så är trygghet ett sådant. Vi mår alla bättre om vi känner oss trygga i vardagen. Ingen ska behöva utsättas för brott och om det händer ska vi känna att det finns hjälp att få. Det samma gäller behovet av vård och omsorg. Blir vi sjuka ska vi kunna känna oss trygga i att det finns hjälp och stöd när vi behöver det. Vi moderater har satsat och kommer att satsa på att göra Göteborg till en tryggare stad. Och vi kommer alltid att prioritera välfärdens kärna framför olika kommunala sidoprojekt. Vi kommer aldrig att tumma på kvaliteten inom vård, omsorg och hemtjänst.

Vad gör ni för att tillfredsställa alla olika behov?

Det viktigaste är att låta människor välja. Vi kommer aldrig att hitta en äldreomsorg eller en hemtjänst som passar alla. Våra olikheter upphör inte bara för att vi blir äldre. För oss moderater är respekten för individens val aldrig förhandlingsbar. Du ska ha det på ditt sätt, inte på kommunens sätt – även när du blir äldre. Oavsett om du väljer att bo kvar hemma eller flyttar till ett äldreboende. Det är därför vi driver frågan om valfrihet inom hemtjänst och äldreomsorg.

Nästa artikel