Start » Senior » Mot en äldrevård som sätter personen i centrum
Senior

Mot en äldrevård som sätter personen i centrum

Jag blev väldigt glad när jag fick frågan om att skriva ledaren till denna publikation eftersom mitt och mina vårdkollegers hjärtan klappar för dig, som befinner dig i den härliga delen av livet som brukar kallas för ”ålderns höst”! 

De äldre är en växande grupp i samhället. Medellivslängden i Sverige är bland de högsta i EU, för män är den 80,4 år och för kvinnor 84,1 år, det framgår av Socialstyrelsens rapport ”Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018”. Faktum är att sedan mitten av 1900-talet har medelåldern stigit med cirka 10 år i Sverige. Vi har en ”årsrik” befolkning och det är något vi ska vara glada över, det är ett gott betyg till den svenska välfärden! 

Därför har vårdköerna har uppstått

Men i dagens samhälle beskrivs åldrandet alltför ofta på ett negativt sätt, tycker jag. Visst, det är inte alls roligt att kroppen börjar göra ont och hälsan sviktar. Och det är många gånger svårt att hålla humöret uppe när livet handlar allt mer om sjukvårdsbesök, mediciner, fysioterapi och inte minst: om att vänta. Väntan i telefonkö till vårdcentralen, väntan i kö till bedömning på akuten, väntan på att få komma till specialister, väntan på operation… 

”I takt med att medellivslängden ökar så insjuknar allt fler äldre”

Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården vet alltför väl varför vårdköerna uppstått. I takt med att medellivslängden ökar så insjuknar allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar och behovet av hälso- och sjukvård växer. Eftersom de enskilda patienterna blir äldre och sjukare, så blir det givetvis allt viktigare att hälso- och sjukvårdens personal har rätt kompetens för att ge omsorg på bästa sätt. 

Vi behöver bli många fler

Och det är just bristen på kompetens i form av personal, som skapar vårdplatsbrist. Det råder inte brist på sängplatser eller operationssalar, utan det är människorna som ska arbeta där som saknas! Det råder brist på sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor över hela landet. Vi behöver helt enkelt bli många fler! Och vägen dit går via förbättring av vårdpersonalens arbetsmiljö, löner och villkor- och det är just det Vårdförbundet arbetar för varje dag. För er patienters skull och för våra medlemmars skull! 

”Den garanterar att varje människa alltid behandlas med värdighet, medkänsla och respekt!”

En annan viktig förutsättning för en bättre äldrevård är det etiska förhållningssätt som vi inom hälso- och sjukvården brukar kalla ”personcentrerad vård”. Den personcentrerade vården är sammanhållen och utgår ifrån varje persons förmågor, vilja och behov. Och, viktigast av allt, den garanterar att varje människa alltid behandlas med värdighet, medkänsla och respekt! Även detta arbetar Vårdförbundet för varje dag, bland annat delar vi tillsammans med Folksam varje år ut en halv miljon kronor i pris till medlemmar som gjort förbättringar för patienter via personcentrerad vård. Senast gick priset bland annat till ett demensboende där man genom personcentrerad vård minskat användandet av psykofarmaka och fått ner antalet fallolyckor för de äldre. 

Du behövs

Det borde ses som något positivt att bli gammal idag: vi lever längre, vi har ny teknik och forskning som gör livskvaliteten bättre. Dagens äldre har en helt annan livsstil och möjligheter än tidigare generationer kunnat drömma om. Vi kan bo kvar i hemmet längre upp i åldrarna och vi kan i högre utsträckning bedriva egenvård och vara en aktiv expert på vår egen hälsa. Morgondagens äldrevård kommer inte att ske så mycket i sjukhusmiljö, som i hemmet och på ”äldrecentraler” med specialister. 

”Vi ser fram emot att få ta hand om dig”

Så: Låt oss inte frukta det naturliga åldrandet. Låt oss istället se på livet som det maratonlopp det faktiskt är, och ta hand om oss själva och våra nära och kära på bästa sätt för att leva fullt ut under hela det loppet. För du behövs, den äldre generationens klokskap och erfarenheter behövs i ett samhälle som är i ständig förändring. Vi ser fram emot att få ta hand om dig, i partnerskap med dig!

Nästa artikel