Start » Senior » När är man för gammal?
Senior

När är man för gammal?

Eller en kommentar till en person i 60-årsåldern som fortfarande följer det senaste modet. Finns det något som man är för gammal för, förutom när det gäller rent fysiska saker, som att vinna Wimbledon eller att debutera i fotbollslandslaget? När är man för gammal? Och för gammal för vad? Och vem bestämmer?

Alla generationer behövs 

När en av våra större morgontidningar nyligen presenterade sina kulturkrönikörer var den äldste 51 år, alltså fanns bara personer födda efter 1965 med. Och hur många krönikörer i tidningarna är över 75? Är det så att ens synpunkter blir ointressanta efter en viss ålder? Och i så fall för vem? Riksdagen har bara 9 riksdagsledamöter över 65 år trots att en fjärdedel av väljarna är över den åldern. Vad innebär det för samhället när äldre generationer försvinner från opinionsbildningen?  

”Den första 200-åringen redan är född.”

Att alla generationer är med är viktigt, inte minst när det gäller att dela med sig av erfarenheter från att ha levt ett långt liv, varit med om saker, bevittnat skiften i historien. När nu de sista överlevarna från koncentrationslägren, och överhuvudtaget de sista personerna som upplevt krig i Västeuropa, försvinner, riskerar vi att upprepa misstag från förr. Experter på befolkningsutveckling säger att den första 200-åringen redan är född.

Visst hade det varit bra att ha personer som nästan upplevt Napoleonkrigen och som kunnat bevittna utvecklingen från de första ångloken till introduktionen av internet, och som kunde dela med sig av sina erfarenheter av detta? Forskningen visar att mycket dolda kunskaper som inte går att ersätta med informationsöverföring försvinner när generationerna går bort, eller när äldre personer pensioneras.

Nyfikenheten finns kvar 

Är man då för gammal att delta i samhällslivet när man pensioneras? Forskning från H70-studierna i Göteborg visar att dagens äldre generationer är betydligt vitalare både kroppsligt och intellektuellt än tidigare generationer. Man reser mer; på 70-talet hade 15% av 70-åringar varit utomlands senaste året, nu är det 70%.

Två tredjedelar träffar dessutom barn och barnbarn minst varje vecka. Man är bättre i tester av fysisk och intellektuell funktion, man är mindre neurotiska och mindre deprimerade. Dessutom är det fler som tränar mer än tre gånger i veckan.

”Enda till 80-årsåldern är det få som behöver hjälp med dagliga aktiviteter.”

Enda till 80-årsåldern är det få som behöver hjälp med dagliga aktiviteter. De intressen man har i övrigt följer mer den generation man tillhör än den ålder man just för tillfället råkar passera. Och att nyfikenheten att prova och uppleva nya saker fortsätter även när man blir äldre är väl dokumenterat. Det är mer den fysiska förmågan som inte alltid hänger med. Att hålla hjärnan och kroppen igång är dessutom viktigt för att kunna fortsätta ett bra åldrande. Trots att äldre är intellektuellt och fysiskt pigga och är en stor resurs med sin erfarenhet av livet är det alltså en grupp som försvinner från arbetsliv, media och politik. Vad skall vi göra åt det?

Nästa artikel