Skip to main content
Start » Senior » Nu ser vi ljuset i tunneln
livet som senior

Nu ser vi ljuset i tunneln

Foto: Shutterstock

Efter förra sommaren trodde jag, och många med mig, att ett drygt halvårs isolering för oss äldre var på väg att ta slut. PRO:s medlemmar började träffas utomhus igen och PRO:s alla föreningar ställde om sin verksamhet till att ha digitala möten. Vår organisation krönte också utesäsongen med en nationell friluftsdag, som återkommit i år – förhoppningsvis blir det en tradition! Sen kom som alla vet både en och två vågor med smittspridning och restriktioner till, men däremellan också ett vaccin mot covid-19. Så nu hoppas och tror jag att vi faktiskt ser ljuset i coronatunneln och kan återgå till ett mer normalt liv igen.

Christina Tallberg

Ordförande, PRO

Foto: Anneli Nygårds

Men vill vi verkligen tillbaka till världen precis som den var innan covid-19? Jag tror att många av oss äldre självklart vill känna den frihet som vi nog upplevt har inskränkts under lång tid. Men jag tycker också att innan vi rusar vidare och gör allt som vanligt kan vi fundera på vad vi kan ta med oss in i framtiden.

För mig som ordförande i PRO – Sveriges största pensionärsorganisation – tänker jag också på vad organisationen lärt sig av den här mycket speciella tiden.

Först och främst har vi tagit ett stort digitalt kliv. Teams och Zoom var okända verktyg för många innan pandemin, men nu har bra kameravinklar och att sätta på mikrofonen innan man börjar prata på ett möte blivit en del av vardagen. Dessutom har vi lärt oss att hålla i utbildningar på distans via internet, vilket möjliggör för fler att delta, och sparar restid. Som pensionärsorganisation ser jag därför att vi har en väldigt viktig uppgift i att minska det digitala utanförskapet. Vi kan göra mycket inom PRO – inte minst genom vårt treåriga projekt för digital inkludering DigiSen – men det räcker inte. Alla måste hjälpa till. Många olika aktörer i samhället måste tillsammans bidra till att sluta den digitala klyftan.

Det har också blivit tydligt hur viktigt PRO:s och andra pensionärsorganisationers påverkansarbete är, vare sig det gäller att skapa ett bättre pensionssystem eller en äldreomsorg av hög kvalitet. Pandemin har på ett smärtsamt sätt visat oss de brister som finns i äldreomsorgen – brister som var kända sedan tidigare. För att åtgärda dem krävs bland annat mer pengar, bättre arbetsvillkor för personalen och att vi äldre involveras i arbetet för att skapa en omsorg som ger äldre goda levnadsvillkor.

Det finns en risk att de här frågorna glöms bort av politikerna när livet snart blir som vanligt igen, men vi i PRO kommer att fortsätta att uppvakta såväl lokala beslutsfattare som regering och riksdag med våra krav. Vare sig du längtar efter att träffa nya vänner, lära dig mer om hur din smartphone funkar eller vill påverka politiken så är du välkommen att gå med i PRO
– tillsammans är vi starka!

Next article