Skip to main content
Start » Senior » Bättre livskvalitet med behandling mot osteoporos
Sponsrad

Frakturer är ett stort problem men med hjälp av ­behandling bestående av medicin, ­motion och rätt kost går det att förebygga, berättar ­Professor Mattias Lorentzon, på ­Sahlgrenska universitetssjukhus i Mölndal.

– Ett av de stora problemen är att man på en del sjukhus saknar ­utiner att undersöka för benskörhet. Med 70 000 benbrott om året så borde inställningen vara en annan.

Få behandlas trots osteroporos

Socialstyrelsen, där Mattias har ­arbetat som expert, har satt som mål att 30 procent av alla patienter med frakturer som orsakats av osteoporos (benskörhet) ska få medicin. I dag ligger riksgenomsnittet på 17 procent.

– Många gånger saknas rutiner på sjukhus där man tar emot ­patienter med frakturer, orsakade av ­steoporos. Det är viktigt att ­utreda om ­patienterna behöver någon ­sekundär prevention. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv lönar det sig verkligen samhällsekonomiskt att utreda ­patienterna.

Effektivisera samarbetet

Ofta är kommunikationen mellan olika discipliner för dålig och sjukhus är organiserade enligt äldre strukturer som inte alltid gynnar patienterna bäst.

– Inom ortopedin saknas vanligen tradition av att använda läkemedel för att exempelvis förhindra fler frakturer. Det behövs en förändrad organisation för att effektivisera samarbetet mellan ortopedin och de kliniker som sköter själva utredningen och behandlingen, vanligen medicin och geriatrik. Hjärtvårdens arbete fungerar som ett föredöme.

Erbjuder behandling

På Sahlgrenska i Mölndal arbetar man enligt en väl definierad frakturkedja. Alla över 50 år som drabbas av benbrott eller andra frakturer kallas, undersöks och utreds så att de får rätt behandling.

Mattias har tillsammans med kollegan Ewa Waern, klinikchef inom geriatriken på Sahlgrenska Mölndal, lett arbetet med frakturkedjan och arbetsmetoderna kring denna.

– En stor fördel hos oss är att patienterna finns registrerade i ­Svenska Frakturregistret. Det blir lätt att hitta patienterna då vi slipper leta manuellt, eftersom alla patienter finns att hitta i Svenskt Frakturregister. Vår frakturkoordinator kallar patienterna därifrån och erbjuder utredning och ­behandling.

– De flesta patienter behandlas i primärvården och på många vårdcentraler får patienterna bara behandling med veckotablett. Om biverkningar uppstår, får de veta att alternativ saknas, trots att medicin, i form av tabletter, dropp eller ­sprutor kan ges. Ofta får patienten kalcium och vitamin D utan att ha en diagnosticerad brist, vilket är ­direkt felaktigt.

Minskad återfallsrisk

Att ge patienterna läkemedel är kostnadseffektivt då flera av patenten har löpt ut och läkemedlen är billiga.

– Genom att ge rätt medicin minskar risken med 40 procent för återfall gällande höftfrakturer, och för kotfrakturer är samma summa hela 70 procent.

Genom att förhindra fler frakturer, minskar vi mänskligt lidande avslutar Mattias Lorentzon.

avatar

Mattias Lorentzon

Professor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal

Foto: Göteborgs Universitet


Riskerar du att få en fraktur?

För att minska risken att drabbas av en framtida benskörhetsfraktur kan det vara klokt att testa dig redan nu.

Svarar du ja på någon av frågorna bör du kontakta din närmaste vårdcentral och be att få göra ett så kallat FRAX-test. Testet hjälper din läkare att bedöma hur stor risken är att du ska drabbas av en benskörhetsfraktur inom de närmaste 10 åren. Baserat på resultatet görs eventuellt en vidare utredning.

Next article