Start » Senior » Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga benskörhet
Livet som senior 2021

Regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga benskörhet

mattias lorentzon
mattias lorentzon
Mattias Lorentzon Överläkare & professor i geriatrik Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som drabbar uppemot hälften av alla svenska kvinnor. Med stigande ålder blir skelettet känsligare för påfrestning och risken för att drabbas av frakturer ökar. Även om osteoporos är vanligt så finns det mycket man själv kan göra i förebyggande syfte. På senare år har även behandlingarna som erbjuds osteoporospatienter blivit betydligt mer effektiva, med en tydligare förebyggande effekt. 

Osteoporos kallas ofta för en tyst sjukdom eftersom man i allmänhet inte märker av den förrän den första frakturen är ett faktum. Ärftlighet är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av osteoporos. Kvinnor som har en historik av osteoporos i familjen bör därför vara särskilt uppmärksamma på tidiga varningstecken och även särskilt noga med att göra vad de kan för att förebygga benskörhet.

– Den viktigaste förebyggande åtgärden är regelbunden fysisk aktivitet, gärna i form av viktbärande träning som belastar skelettet, exempelvis löpning och styrketräning. Med stigande ålder blir träning som bevarar rörelseförmågan och balansen också allt viktigare. Seniorgympa är en mycket bra träningsform.

Se till att kosten innehåller tillräckligt med D-vitamin och kalcium, eftersom brist är skadlig för skelettet. Rökning är också skadligt, och bör undvikas, även av många andra skäl. Ny forskning visar även att probiotikan lactobacillus reuteri kan bidra till att förebygga benskörhet, säger Mattias Lorentzon, professor och överläkare i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Andra generationens osteoporosläkemedel är här

På behandlingsfronten har utvecklingen gått snabbt på senare år. Den andra generationens osteoporosläkemedel, som består av en skelettstärkande kur, har visat sig vara dubbelt så effektivt som tidigare generationers läkemedel.

– Den här typen av behandling har tidigare varit väldigt kostsam, men sedan patentet löpt ut på ett av de benuppbyggande osteoporosläkemedlen har flera biosimilarer och generika lanserats. Det innebär att kostnaderna för läkemedlen minskat kraftigt, vilket i sin tur gör att fler patienter får tillgång till en effektivare behandling, säger Mattias Lorentzon.

De flesta benbrott gör ont på något sätt, men inte alla. Ryggkotor som pressats ihop på grund av benskörhet kan ibland bara ge måttlig ryggvärk.

– Kotkompressioner är en vanlig konsekvens av benskörhet. Kotkompressioner innebär att kotorna i ryggen trycks ihop, vilket resulterat i att man blir kortare och får en mer böjd bröstrygg. Uppskattningsvis 20 till 25 procent av alla kvinnor i sjuttioårsåldern har kotkompressioner, men det är ett tillstånd som smyger sig på under en längre tid, vilket gör att det ofta förväxlas med vanlig ryggvärk, säger Mattias Lorentzon.

Nästa artikel