Start » Senior » Ta hand om dina tänder och betrakta munhälsan som en del av livskvaliteten
Livet som senior 2021

Ta hand om dina tänder och betrakta munhälsan som en del av livskvaliteten

Mamma, farfar och barn i parken-naturen-2
I samarbete med: Folktandvården Västa Götaland
Sociala kontakter har varit pausade länge på grund av pandemin och många ser fram emot att umgås med nära och kära som vanligt igen. Foto: Folktandvården Västra Götaland
Mamma, farfar och barn i parken-naturen-2
I samarbete med: Folktandvården Västa Götaland
Sociala kontakter har varit pausade länge på grund av pandemin och många ser fram emot att umgås med nära och kära som vanligt igen. Foto: Folktandvården Västra Götaland

God munhälsa är en viktig del av livskvaliteten. Även om seniorer generellt sett tar väl hand om sina tänder och är noga med sina dagliga munvårdsrutiner avstår många att gå till tandvården, ofta av ekonomiska skäl eller av hälsoskäl. Samtidigt ökar risken för karies successivt med stigande ålder och seniorer med underliggande sjukdomar löper ofta högre risk för kariesskador. Det lönar sig verkligen att ta hand om sina tänder och vara noga med den dagliga munvårdsrutinen genom hela livet, även som senior.

En god munhälsa är en viktig del av det goda livet. Det handlar inte bara om att förebygga smärta, en god munhälsa påverkar även det sociala livet, säger Isabelle Johansson, tandhygienist på Centrum för äldretandvård. Centrum för äldretandvård är ett kunskapscentrum inom Folktandvården Västra Götaland med uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa.

Eftersom risken för karies ökar med stigande ålder rekommenderar hon någon form av extra fluoridtillskott utöver den vanliga fluoridtandkrämen, exempelvis munskölj med 0,2 procent fluorid. Borsta tänderna två gånger om dagen i två minuter med två centimeter tandkräm (undvik att skölja munnen efteråt) och håll kontakten med tandvården. Satsa också gärna på att regelbundet göra rent mellan tänderna och be om hjälp hos tandvården för att hitta de hjälpmedel som passar bäst just för dig.

Trygga tandvårdsbesök, även under pandemin

Av omsorg om seniorers allmänna hälsa i Coronapandemin har seniorers tillgänglighet till tandvården kraftigt begränsats då planerade besök har avbokats. De seniorer som besökt tandvården under pandemin har i huvudsak haft akuta tandvårdsbehov. Ett uppdämt behov av tandvård har därmed byggts upp under pandemin. Tandvården har under hösten 2020 åter börjat ta emot patienter 70 år och äldre för planerad vård.

– Vi vill verkligen uppmuntra seniorer att fortsätta hålla kontakten med tandvården och att fortsätta med sina regelbundna tandläkarbesök även efter pandemin. Under pandemin har tandvården generellt sett legat långt fram vad gäller patientsäkerheten för en god och säker vård. Separata väntrum, uppdelade besökstider, skyddsutrustning och möjligheten att få en faktura hemskickad istället för att behöva stå i kö för att betala sitt besök är några exempel på vad tandvården kan göra för att garantera en trygg och säker miljö, säger Gunnar Henning, tandläkare och tandvårdsstrateg på Centrum för äldretandvård.

– En faktor som bidrar till ökad kariesrisk hos äldre är muntorrhet. Drygt tvåhundra vanliga läkemedel, däribland smärtstillande, psykofarmaka och läkemedel som behandlar högt blodtryck, innehåller ämnen som ökar risken för muntorrhet, vilket i sin tur exponentiellt ökar risken för karies. Dessutom minskar salivproduktionen när vi bli äldre även utan mediciner eller sjukdomar, vilket alla kanske inte känner till.

Seniorer som drabbas av muntorrhet bör därför vara särskilt noga med sina dagliga munvårdsrutiner, använda extra fluoridtillskott och uppmärksamma förändringar i tandhälsan, säger Isabelle Johansson.

Att förebygga är viktigt

– Jag rekommenderar verkligen äldre som inte besökt tandläkaren på länge att boka in ett besök. Ju längre man väntar, desto större är risken att ett mer omfattande tandvårdsbehov byggs upp, vilket kan bli kostsamt. Tandvårdsproblematik har ofta en långsam och progressiv utveckling,
det finns mycket att vinna på att upptäcka och åtgärda sjukdom på ett
så tidigt stadium som möjligt, säger Gunnar Henning.

Så sammanfattningsvis: försök behåll, eller ta, kontakt med din tandvårdsklinik för stöd och råd om god egenvård och tandvård om du behöver det.

Se till att ta hand om hela dig, – också din mun och dina tänder i dessa tider.


Centrum för äldretandvård, ett kunskapscentrum inom Folktandvården Västra Götaland med uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa. Vi håller föreläsningar, tar fram informationsmaterial och ger regelbundet ut nyhetsbrev. Kontakta oss gärna på [email protected]

Nästa artikel