Skip to main content
Start » Senior » Sveriges första nationella anhörigstrategi
Sponsrad

På skärtorsdagen den 14 april tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.   

Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Anhörigas insatser utgör idag en samhällsbärande funktion som skulle ha kostat samhället 194 miljarder kronor om året att ersätta med offentlig vård.   

– Att ge omsorg till en närstående kan vara mycket tillfredsställande, men det kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa negativt. Därför är det viktigt att anhöriga får rätt stöd för att orka med sin situation, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).  

Lennart Magnusson

Verksamhetschef, Nka

Foto: NKA

Inom ramen för den nationella anhörigstrategin som regeringen nu har tagit beslut om, ska fler insatser och resurser riktas mot anhöriga. Anhörigas behov ska vara i fokus och satsningarna ska bidra till att stärka kompetensen och det strukturella arbetet kring anhörigfrågor. Strategin ska också bidra till att skapa en helhet där vården och omsorgen uppmärksammar och ser både den som får vård och den som är anhörig.  

– Strategin kommer bidra till att anhöriga blir mer sedda, görs delaktiga och i större utsträckning får stöd för att kunna hantera sitt omsorgsgivande, säger Lennart Magnusson. 

Den 25 april anordnade Nka en webbsändning där socialminister Lena Hallengren presenterade strategin. Sändningen finns att ta del av på Nka:s webbsida: www.anhoriga.se. Där finns också mer material kring strategin och införandet av den. 

Next article