Skip to main content
Start » Senior » Var aktiv varje dag, på det sätt som passar dig!
Livet som senior 2021

Var aktiv varje dag, på det sätt som passar dig!

Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.
I samarbete med: Folkhälsomyndigheten
Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson
Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.
I samarbete med: Folkhälsomyndigheten
Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa livet ut. Kanske finns det lärdomar vi kan ta med oss från pandemin.

I sommar, 2021, publicerar Folkhälsomyndigheten för första gången riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande. Riktlinjerna har i sig inget med rådande pandemi att göra, även om de kan tyckas lägliga.

– Pandemin har verkligen satt fokus på vissa basala behov hos människor för att vi ska hålla oss friska, och även om vi i teorin har vetat om det har det blivit extra synligt nu, medger Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rörelse på dina villkor

Att riktlinjerna kommer nu är istället ett resultat av att WHO uppdaterade sina rekommendationer i slutet av 2020, 10 år efter att de föregående publicerades. De riktlinjer som Folkhälsomyndigeten nu sammanställer är ett resultat av nära samarbete med andra myndigheter och organisationer där WHO:s rekommendationer anpassas till svenska förutsättningar. Syftet med riktlinjerna är att bidra till nationell samordning och ge stöd i det lokala och regionala folkhälsoarbetet, för att möjliggöra en god hälsa under hela livet.

Det vill säga att vi ska kunna bli gamla och friska.

För all evidensbaserad forskning talar sitt tydliga språk: för en god fysisk och psykisk hälsa och ett hälsosamt åldrande krävs regelbunden fysisk aktivitet och minskat sittande. Mellan 150 och 300 minuter fysisk, pulshöjande aktivitet varje vecka, kompletterat med aktiviteter som stärker musklerna rekommenderas till alla vuxna över 18. För seniorer är
det även viktigt med balansträning.

– Den stora skillnaden från tidigare rekommendationer är att man nu i större grad betonar hälsovinsterna med att hålla sig aktiv och att all rörelse räknas inte bara träning. Det här gäller egentligen i alla åldrar, men särskilt när vi blir äldre, eftersom både styrka och rörlighet försämras naturligt med åldern, säger Marita Friberg och lägger till:

– Sedan kan den fysiska aktiviteten vara allt ifrån trädgårdsarbete eller promenader till träning och idrott. Det allra viktigaste är att det är en aktivitet som du trivs med att göra, som du finner meningsfull och som också görs regelbundet.

Vanan är nyckel till hälsa

För nyckelordet är just vanor. Levnadsvanor. En utmaning för äldre är att man får förändrad funktionsförmåga och ofta går igenom livshändelser som påverkar både invanda vanor, rutiner och sociala kontakter.

– Just ordet rutin låter kanske lite tråkigt men rutiner skapar inte bara en regelbundenhet, utan också ett sammanhang att hålla fast vid även när allt annat är osäkert, som nu under pandemin, säger Marita Friberg.

Att pandemin i många avseenden påverkat folkhälsan negativt är tydligt, men samtidigt ser hon att det också finns många lärdomar som vi kan ta med oss även efteråt. Vi har hittat digitala lösningar som håller oss sammankopplande på distans, vi har umgåtts med vänner och familjer ute i naturen och bytt soffhäng mot promenader. Marita Friberg både tror och hoppas att det är vanor vi kommer att fortsätta med. För ett hälsosamt åldrande är det viktigt att se på hälsa ur ett brett perspektiv.

– Oavsett om det handlar om mat, sömn eller fysisk aktivitet är det bäst med vanor som är enkla och som ger oss glädje att fortsätta med.

Du behöver till exempel inte ge dig iväg långt, hitta aktiviteter som passar dig i din närhet!

Next article