Start » Senior » Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
livet som senior

Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?

Foto: Lars Kerla
Foto: Lars Kerla
Foto: Lars Kerla

Demokraterna Göteborg

Vi Demokrater arbetar för att alla göteborgare ges möjlighet att leva livet fullt ut och ha möjlighet att påverka, bli lyssnad på och delta i de frågor som påverkar oss alla. Vissa vill leva ett aktivt liv med allt vad det innebär och ska ges den möjligheten. 

Göteborgs Stad måste erbjuda trygghet med en väl fungerande kollektivtrafik såväl som möjlighet till att ta sig fram med bil, cykel eller till fots snarare än det kaos vi har idag. 

Trygghet innebär även att erbjuda öppna, inbjudande allmänna miljöer med belysning och parkbänkar med korta avstånd. De riktlinjer som finns i stadens program och riktlinjer för byggnationer måste följas utifrån behov även från seniorer.

En god omsorg

Träffpunkter, seniorboenden, fixarservice och allt som genomförs för ökad trivsel och delaktighet behöver ske utifrån krav och önskemål som kommer från seniorer själva. Det politiska arbetet måste i första hand fokusera på att lyssna.

När behovet om mer utökad hjälp inträffar ska äldreomsorgen med hemtjänst, ledsagning till olika evenemang eller lägenhet på ett vård- och omsorgboende vara av god och jämn kvalitet. Varje persons behov av hjälp ska tas om hand individuellt. Måltiderna ska vara aptitliga, och att man får dricka vad man vill till dem är en självklarhet. Att de anställda på äldreboendena talar svenska är lika självklart. Vi ska erbjuda en äldreomsorg som vi är stolta över.  I det ingår att ha en bra arbetsmiljö för all personal. Det är personalen som gör skillnaden varje dag och det behöver vi tillvarata. Kompetensutveckling för alla yrkeskategorier behöver ske varje år för att fylla på med kunskap.

Ett bra Göteborg

När alla dessa bitar faller på plats är livet som senior i Göteborg ett liv där man trivs och har det bra. Där man talar om för vänner i andra delar av landet att vi är den bästa tänkbara staden att leva i. Men tyvärr fungerar inte dagens Göteborg på det viset. Därför är Demokraterna det självklara valet för Göteborgs äldre invånare, både som medlem, lokalpolitiskt aktiv eller bara som alternativ att rösta på.

Moderaterna Göteborg

Det viktigaste är att låta människor välja. Vi kommer aldrig att hitta en äldreomsorg eller en hemtjänst som passar lika för alla. Det säger Britt Olsson, som är ordförande för Moderata Seniorer i Göteborg. Du ska ha det på ditt sätt, inte på kommunens sätt.

Vad är moderat äldrepolitik?

Utgångspunkten för moderat politik är att det inte finns någon särskild äldrepolitik. Vi är alla människor. Med det kommer ett antal grundläggande mänskliga behov som är gemensamma för alla. Men också att vi alla är olika och att lösningen på dessa behov är lika många som det finns människor. Många äldre önskar fortsätta yrkesarbeta flera år efter pensionsdagen, då ska skatter och regler göra det enkelt. Andra har behov för vård och omsorg utifrån sina behov. 

Vad betyder det konkret?

Om vi börjar med de grundläggande mänskliga behoven, så är trygghet ett sådant. Vi mår alla bättre om vi känner oss trygga i vardagen. Ingen ska behöva utsättas för brott och om det händer ska vi känna att det finns hjälp att få. Det samma gäller behovet av vård och omsorg. Blir vi sjuka ska vi kunna känna oss trygga i att det finns hjälp och stöd när vi behöver det. Vi moderater har satsat och kommer att satsa på att göra Göteborg till en tryggare stad. Och vi kommer alltid att prioritera välfärdens kärna framför olika kommunala sidoprojekt. Vi kommer aldrig att tumma på kvaliteten inom vård, omsorg och hemtjänst.

Vad gör ni för att tillfredsställa alla olika behov?

Det viktigaste är att låta människor välja. Vi kommer aldrig att hitta en äldreomsorg eller en hemtjänst som passar alla. Våra olikheter upphör inte bara för att vi blir äldre. För oss moderater är respekten för individens val aldrig förhandlingsbar. Du ska ha det på ditt sätt, inte på kommunens sätt – även när du blir äldre. Oavsett om du väljer att bo kvar hemma eller flyttar till ett äldreboende. Det är därför vi driver frågan om valfrihet inom hemtjänst och äldreomsorg.

Socialdemokraterna Göteborg

Vår hjärtefråga är en bättre välfärd. Det gynnar särskilt äldre, med bra vård, bra äldreomsorg och högre pensioner. För att alla ska ha rätt till en trygg och värdig ålderdom måste vi prioritera:

Högre pensioner

De som byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Idag får stora grupper allt för låga pensioner. Regeringen har slopat pensionärsskatten och stegvis höjt framförallt de lägsta pensionerna, men vi behöver fortsätta på inslagen väg.

Bättre äldreomsorg

I min hemstad, Göteborg, dras äldreomsorgen med gigantiska problem – till stor del på grund av att det saknas personal med rätt utbildning och goda svenskkunskaper. Det finns de som tycker att man ska tumma på krav på utbildning eller god svenska för att kunna anställa fler, till lägre löner. Ingenting kunde vara mer fel. Vi vill höja yrkets status genom både tydliga krav på utbildning och språk men också kraftigt förbättrade villkor. En bra äldreomsorg kräver bra personal.

Jämlik vård

Precis som i äldreomsorgen skapar bristen på utbildad personal stora problem i vården, bland annat långa köer. För att vända utvecklingen måste arbetsvillkoren förbättras, så att fler vill och orkar jobba i vården. Vinstjakten måste stoppas så att pengarna stannar i vården. Vi ser också med oro på hur privatiseringar och gräddfiler genom privata sjukförsäkringar riskerar att skapa klyftor i vem som får bra vård. Därför vill vi stoppa både privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården. 

Ingenting av detta är gratis. Pensioner, sjukvård och äldreomsorg kostar, men vad vore vi för samhälle om vi inte prioriterar att ta hand våra äldre? 

För Socialdemokraterna är äldres trygghet en viktig prioritering. Vi kommer alltid se till att skattepengar går till en starkare välfärd, före dyra marknadsexperiment och skattesänkningar för rika. 

Det är dags att sätta välfärden först. 

Sverigedemokraterna Göteborg

Vi tror att den viktigaste frågan idag som överskuggar allt annat (oavsett var man befinner sig i livet) är tryggheten. Den människa som inte är trygg är inte heller fri. Men ordet trygghet kan betyda olika saker, för olika personer. 

Den frågan alla politiker bör ställa sig – och ärligt svara på är: Vill jag bli äldre i Göteborg? 

Stadens seniorer ska kunna leva ett rikt och utvecklande liv ända in till sista kapitlet. Vi lever allt längre och är mer aktiva och friska än för 20 år sedan. Dagens pensionärer kommer inte sitta på parkbänkar och mata duvor medan andra bestämmer. Fler jobbar kvar i arbetslivet och ska därmed ha ett aktivt inflytande ute på våra arbetsplatser.

Äldre är en allt större del av befolkningen och det är dags att det speglas även i politiken. Göteborgs Stad behöver utveckla ett nära samarbete med regionen i de frågor som rör äldreomsorgen. Hur vill man bo, vad vill man göra, vad vill man äta? Finns sociala plattformar för äldre? Digitaliseringen är här och ett socialt liv stimulerar livslusten. Pandemin har lärt oss att möten kan ske både digitalt och fysiskt, avstånd är inte längre ett hinder.

Krav- och biståndsbedömning för att få en plats på särskilt boende måste bli mänskligare. 

Man kanske inte kan ta hunden med sig in i himlen, men man ska kunna ta den med till sitt boende. Skilj inte livspartners åt. Hjärtan som brister vid 23 eller 83 gör nämligen precis lika ont.  Vi anser att det är viktigt att du som äldre ska kunna förstå och bli förstådd när du får omsorg av kommunen. Den som arbetar med våra äldre ska ha goda kunskaper i det svenska språket.

Vi som parti, arbetar för att den äldre generationen ska bli en sedd generation. Ni har byggt vårt fantastiska Göteborg, vi är er ett stort tack skyldig. Ingen pensionär ska bli försatt i fattigdom. Ingen ska behöva känna oro över att bli vräkt ifrån sitt hem. Magen ska vara mätt och medicinerna ska alltid gå att hämta ut. 

Äldrefrågor och en äldreomsorg värd namnet har alltid prioriterats av oss. 

Hos oss finns inga ”Fattigpensionärer”.

Nästa artikel