Skip to main content
Start » Senior » Vi behöver gemenskap!
livet som senior

Vi behöver gemenskap!

Foto: SPF Seniorerna

Pandemin hann knappt ebba ut förrän vår omvärld skakades i grundvalarna igen och många människor känner oro och osäkerhet. I tider av osäkerhet behöver vi gemenskap och sammanhang. SPF Seniorerna gör skillnad och vi finns där för varandra. Det handlar framför allt om gemenskap, inflytande och livskvalitet. Vi skapar och upprätthåller vänskaper och gemenskap, vi ser till att människors liv fylls med mening, utmaningar och glädje. Vi träffas och pratar, motionerar, utbildar oss och blir klokare. Vi påverkar politikens inriktning i kommuner, regioner och på nationell nivå.

Vi finns här för att seniorer ska ha möjlighet att skaffa nya vänner, testa en ny hobby, påverka samhället eller åka på en oförglömlig resa. Ålder är inget hinder, tvärtom. SPF Seniorerna arbetar för att seniorer över hela landet ska kunna ha ett friskt åldrande där livskvalitet står i centrum. Det gör vi genom föreningsaktiviteter som är roliga, meningsfulla och främjar hälsan. Allt detta återupptar vi när pandemin minskar i styrka. Men vi arbetar också oförtrutet vidare för bättre pensioner, högre kvalitet i äldreomsorgen och mer inflytande över den egna livssituationen på äldre dagar.

Det är betydelsefullt att känna sig behövd och att ha en meningsfull sysselsättning. Livet har under pandemin varit pausat för de flesta och nu längtar vi efter aktivitet och gemenskap. En del väljer att syssla med sin hobby eller passa barnbarnen, några reser eller studerar, andra jobbar vidare eller engagerar sig ideellt. Det finns oändliga möjligheter till ett aktivt liv som senior – inom lokal politik, kultur eller föreningsliv till exempel. Vi seniorer har en kompetens och erfarenhet som behövs i många olika sammanhang.

Fysisk aktivitet är nödvändig för att kroppen ska behålla en god funktion och för att motverka sjukdomar. Att hålla i gång kroppen bidrar till att man kan klara sig själv och göra det man vill.

Varmt välkommen att komma med i vår gemenskap. Här kan du hitta nya vänner och aktiviteter som fyller ditt liv med mening och sammanhang.

Eva Eriksson

Förbundsordförande, SPF Seniorerna

Foto: Tomas Södergren

Next article