Skip to main content
Start » Senior » Vi måste öka kunskapen om den tysta folksjukdomen
Livet som senior 2021

Vi måste öka kunskapen om den tysta folksjukdomen

Foto: Shutterstock

Tre av tio svenskar 55 år eller äldre är drabbade av inkontinens. Det påverkar livet både för dem och deras anhöriga. Två av tre väljer att inte berätta för någon. Skammen är ofta så djup och stigmat så starkt att många lider i det tysta.

Ingrid Sannum TENA Sverige
Ingrid Sannum, Ansvarig för TENA Sverige. Foto: TENA/Essity

Vi vill kunna leva ett aktivt liv som seniorer idag. Att tvingas välja bort aktiviteter, få sömnen störd och bära på något vi inte vågar tala om kan kännas tungt och i värsta fall leda till isolering. I 60 år har vi på Essity arbetat med att sprida kunskap kring inkontinens. Vi har lärt oss mycket om de felaktiga föreställningar som omger denna dolda folksjukdom. Därför vill vi vara med och bryta tabun och bidra till ökad kunskap, berättar Ingrid Sannum, ansvarig för TENA i Sverige.

Det handlar om att bidra med kunskap både till de som lever med inkontinens och till de som arbetar inom vården. Fler behöver förstå hur vanligt inkontinens faktiskt är för att våga berätta och söka hjälp. Samtidigt behöver vården bli bättre på att ställa rätt frågor.

Alla som drabbas av inkontinensproblematik har rätt till en individuell utredning. Ändå är det bara uppskattningsvis hälften som får det. Till det kommer ett mörkertal.

–– Så behöver det inte vara. Idag finns det stöd, hjälp och behandling att tillgå, men tyvärr känner många inte till det och söker därför inte vård, berättar Ingrid Sannum.

Vården har en viktig roll i detta, men det finns idag inget krav på utbildning inom blås- och tarmdysfunktion.

– Sjuksköterskor har en viktig roll inom den svenska inkontinensvården. Under utbildningen till sjuksköterska är kunskapen om inkontinens en begränsad del av innehållet eller saknas helt. Detta är en viktig fråga att belysa.

– Vår prioritet är omsorgen om människors hygien, hälsa och välbefinnande.

Vi måste alla gemensamt verka för att bryta barriärer och stigman kring inkontinens så att människor kan leva livet fullt ut, avslutar Ingrid Sannum. 

Next article