Skip to main content
Start » Senior » Vi seniorer kan avgöra valet i höst 
livet som senior

Vi seniorer kan avgöra valet i höst 

senior
senior
Foto: Shutterstock

Nu är den sköna sommaren här och med den följer prunkande grönska, dagar på stranden och sköna fikastunder, men också en intensifierad politisk debatt inför valen i september.  

Självklart är frågor som försvar och utrikespolitik i fokus nu. Men tro inte att SPF Seniorerna tystnar under sommaren. Vi kommer att fortsätta driva viktiga sakpolitiska frågor som pensioner, vård och omsorg samt bostadsfrågor.  

Det går inte att ignorera pensionärerna 

Sveriges 2,1 miljoner pensionärer, vilka motsvarar närmare 27 procent av väljarkåren, är en mycket viktig målgrupp och maktfaktor inför valet i september. Enligt resultat från SPF Seniorernas senaste medlemsundersökning kan inget parti ta seniorernas röster för givna. Drygt en tredjedel av de tillfrågade svarar att de skulle kunna lägga sin röst på ett parti som särskilt prioriterar seniorfrågor. Att drygt 700 000 seniorer kan tänka sig att byta till ett parti som fokuserar på äldrefrågor är en tydlig signal till partierna om att de inte lagt tillräcklig fokus på seniorpolitiska frågor. Och de viktigaste sakpolitiska frågorna i medlems-undersökningen är pensioner, äldreomsorg och sjukvård.  

Eva Eriksson

Ordförande, SPF Seniorerna

Foto:Joakim Kosk

Därför bör vi renovera pensionssystemet 

I vårbudgeten kom förslaget om ett garantitillägg. Om det blir verklighet medför det en god förstärkning av inkomsten för omkring en miljon seniorer. Men förslaget blottlägger bristerna i både pensionssystemet och i den politiska hanteringen. Problemen i systemet löser man inte genom mer lappande-och-lagande, externa tillskott från statskassan som dessutom gör det mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension och bryter sönder systemet. I stället bör lösningen vara en renovering. Detta visar tydligt att hela systemet måste ses över och att åtgärder krävs inom systemet. Vi vill att man förstärker pensionerna långsiktigt, att sådana förstärkningar når alla pensionärer och även återupprättar respektavståndet. Det vill säga att ens arbetsinsatser avspeglas på pensionen. Detta måste man dessutom göra skyndsamt. 

Brister inom äldreomsorgen 

Också inom äldreomsorgen vill vi i SPF Seniorerna se ordentliga förbättringar i alla led. Det kräver en bred kriskommission för äldreomsorgen. En kriskommission som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt komma med mer långsiktiga lösningar. Vi vill ha en omsorg som utgår från individens behov. En omsorg med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, tydligare lagstadgade rättigheter, förändrade strukturer, bättre farmaceutisk kompetens, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande. 

Next article