Start » Senior » Vi ska vara med och avslöja ålderismen!
livet som senior

Vi ska vara med och avslöja ålderismen!

Eva Eriksson Förbundsordförande SPF Seniorerna. Foto: Tomas Södergren
Eva Eriksson Förbundsordförande SPF Seniorerna. Foto: Tomas Södergren
Eva Eriksson Förbundsordförande SPF Seniorerna. Foto: Tomas Södergren

Nu är hösten här och många av oss äldre är fullvaccinerade. Vi har levt i drygt ett och ett halvt år med pandemin och visst känner ni som jag att vi verkligen har mycket att ta igen framöver? Även om det ser ljusare ut nu är pandemin inte över. Prövningar väntar och det som passerat är en smärtsam erfarenhet vi har att bära med oss. 

SPF Seniorerna ställde inte in under pandemin, vi ställde om. Digitalt har vi genomfört hundratals medlemsmöten, utbildningar, konferenser och fikastunder. Pandemin har visat på många orättvisor och vi som fyllt 70 år buntades ihop till en homogen grupp, besöksförbud infördes på särskilda boenden, och äldre människor fick inte den medicinska behandling de har rätt till. Man kan fråga sig om något av detta hade kunnat ske för någon annan grupp i befolkningen?

Vi fortsätter att bekämpa ålderismen

Inom SPF Seniorerna fortsätter vi att bekämpa ålderismen. För ingen annan kommer att göra detta arbete för oss seniorer. Det gör vi genom att påtala orättvisor, göra vår röst hörd och kämpa för att ingen ska bedömas utifrån ålder, utan för den man är. Vi vill bestämma över vårt eget liv.

Det är organisationer som SPF Seniorerna som under denna kristid visat sig vara kittet i vår demokrati. Liksom under normala omständigheter har SPF Seniorerna också under pandemin varit seniorers röst.

Vi har talat för alla isolerade 70-plussare, vi har talat för dem som inte själva kunnat eller orkat höja sin röst. Vi har agerat vakthund, pådrivare och problemlösare.

Eva Eriksson

SPF Seniorerna ifrågasatte särbehandlingen av 70-plussare. Många seniorer uppfattade särbehandlingen som kränkande och den ledde till självpåtagen isolering – så skadligt för den psykiska hälsan. Regeringen och myndigheter lyssnade till oss och införde så småningom samma begränsningar för alla, oavsett ålder. Vi kritiserade besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Så småningom hävdes även det.

Sverige måste göra upp med ålderismen

Ålderismen grasserar i Sverige – mer än i något annat land. Om människor beter sig illa mot äldre just för att de är äldre, behandlar äldre som mindre vetande, eller som några som man inte behöver räkna med, då leder det lätt till en känsla hos seniorer att vi inte hör till, att vi är utanför.

Sverige måste göra upp med ålderismen. Och vi ska vara med och avslöja den.

Eva Eriksson
Nästa artikel