Start » Mat & dryck » För- och nackdelar med att dricka kaffe
Mat och Dryck

För- och nackdelar med att dricka kaffe

Kaffe är en populär dryck som vi gärna dricker vid olika tidpunkter på dagen samt i olika former. Man hör ofta både argument som talar för och emot kaffets påstådda hälsoeffekter. Vad stämmer egentligen? Är kaffe nyttigt eller inte? Har mängden som vi dricker per dag någon betydelse?

De positiva effekterna av kaffe

En av de omtalade effekterna som kaffe kan ha på vår hälsa är att det minskar risken för vissa typer av cancer. Man har i olika studier kunnat koppla den regelbundna konsumtionen av drycken till en minskad risk för livmodercancer, levercancer och gallblåsecancer.

Regelbundet kaffedrickande har i andra studier visat sig minska risken för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Speciellt när det gäller Parkinsons sjukdom, finns det omfattande, välgjorda och pålitliga studier som stärker denna uppfattning.

En annan hälsoeffekt, vars sannolikhet stärks av en studie genomförd på en halv miljon personer från tio av Europas länder, visar att de som dricker kaffe har en lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, huvudsakligen i stroke. Ett annat samband som är relativt tydligt är det mellan konsumenter av drycken och deras minskade risk för att bli drabbade av typ 2-diabetes.

Vilka negativa effekter har då kaffe?

I dagsläget ser man inga stora risker med regelbundet kaffedrickande. Det man å andra sidan vet är att kaffekonsumtion efter en viss tid på dygnet kan ibland orsaka sömnsvårigheter. Man kan då behöva se över vilken tid man dricker den sista kaffekoppen. Vissa konsumenter kan känna av andra bieffekter av kaffe såsom hjärtklappningar eller ängslighet – speciellt om de dricker för mycket av det – men utan att det är farligt.

Slutsatser?

Det verkar alltså som att konsumtionen av kaffe har fler positiva än negativa hälsoeffekter. Det svåra är dock att fastställa att dessa effekter helt säkert beror på att man dricker kaffe. Det viktigaste är att vi vet att konsumtion av denna populära dryck på daglig basis inte är livsfarligt för oss, resten behöver man helt enkelt forska ytterligare på.

Nästa artikel