Skip to main content
Start » News » De vill bara att julen ska vara över
Sponsrad

För den som lever i hemlöshet och social utsatthet är julen en extra tuff tid. Det blir en jobbig påminnelse om vad man inte har. Släkt, vänner, mat, julklappar. Eller ett eget hem. ”Ensamheten blir extremt påtaglig för människor i hemlöshet kring jul”, säger Patrick Hansén som är verksamhetschef för arbetet mot hemlöshet inom Räddningsmissionen. 

Patrick Hansén
Verksamhetschef för arbetet inom hemlöshet, Räddningsmissionen
Foto: Erika Persson

I år firar 3221 personer i Göteborg jul i hemlöshet, enligt Göteborgs stads senaste kartläggning. 697 av dem är barn.  

– Det är beklagligt att vi i dag har över 3 000 hemlösa i Göteborg. Då har man bara räknat in dem som har tillgång till välfärdssystemet – det så kallade skuggsamhället finns inte med, säger Patrick.   

Mot ett bättre liv

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete i Göteborg och arbetar dagligen med akuta insatser men även långsiktig hjälp för att lotsa människor i hemlöshet mot ett bättre liv.  

– Hjärtat i vår verksamhet för att motverka hemlöshet och utsatthet är frukostcaféet på Vasagatan, berättar Patrick. Här får man en god frukost, en stunds värme och vila och möjlighet att prata med någon eller få hjälp med myndighetskontakter och läkarbesök med mera. Gästerna kan också ta en dusch, tvätta kläder och ladda sina mobiltelefoner. 

Ett ordnat boende är en social rättighet

Räddningsmissionen erbjuder också akutboende och försöker jobba långsiktigt med att hitta boendelösningar åt personer som behöver det. 

– Ett ordnat boende lyfts fram som en social rättighet i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Rätten till bostad ska inte villkoras utifrån individens situation eller förmåga, säger Patrick och lyfter fram Finland som ett gott exempel.   

– Där betraktas hemlöshet som ett brott mot en persons fundamentala rättigheter. I Finland ser man också att hemlösheten minskar tack vare en tydlig, nationell strategi och goda samarbeten mellan olika aktörer. 

– Just nu är trycket på vårt frukostcafé stort, säger Patrick och understryker att det finns ett samband mellan årstiderna och villkoren för dem som befinner sig i hemlöshet.

Ingen ska tvingas sova utomhus  

– Vi gör mycket arbete tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer och Göteborgs stad för att hitta lösningar så att ingen ska tvingas sova utomhus på vintern, berättar han.  

– Det mesta av vårt sociala arbete är finansierat via gåvomedel så varje krona gör skillnad. Även om julen är den tid på året där hemlöshetens konsekvenser blir extra tydliga är det också viktigt att komma ihåg att hemlösheten finns året om. Och varje hemlös är en hemlös för mycket, avslutar Patrick Hansén. 

OM RÄDDNINGSMISSIONEN

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete på kristen grund genom ett drygt 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. Gemensamt för alla dessa är att skapa inkluderande gemenskaper och möta människor i ögonhöjd. Organisationen drivs som en ideell förening med ca 35 olika frikyrkoförsamlingar som huvudmän. 

Läs mer om Räddningsmissionen på: www.raddningsmissionen.se 

Next article